Gratis digiboek 2017-10-15T20:08:10+00:00

De kracht van de MatriXmethode

door Ingrid Stoop

Wat is de MatriXmethode?
De MatriXmethode is een praktische gesprekstechniek. Het is een manier van vragen stellen waarmee je mensen helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te ontdekken en in te zetten.

Bij het oplossen van welke problemen kan de MatriXmethode ingezet worden?
De methode wordt ingezet bij het oplossen van mentale problemen.

Wat versta je onder mentale problemen?
Ik heb mentale problemen in vijf probleemgebieden ingedeeld:
1. Emotionele problemen
2. Leerproblemen
3. Angsten, trauma’s en PTSS
4. (Pijn)klachten zonder medische oorzaak
5. Vol hoofd

Je kunt één van de digiboeken nog gratis downloaden: 

HULPVERLENING
ORGANISATIES
ZORGSECTOR
ONDERWIJS
OUDERS

Wat is de achterliggende gedachte van de MatriXmethode?
Ik ga ervan uit dat elk mentaal probleem in wezen een strategie van een beleving is. Het is de herinnering aan een nare gebeurtenis in het verleden of het beleven van een fantasie over een mogelijke nare ervaring in de toekomst. Bijvoorbeeld:

  • Je leidinggevende heeft een keer iets naars gezegd waardoor je van slag raakte. Deze situatie staat letterlijk op je netvlies en komt regelmatig voorbij.
  • Je was getuige van een kind dat schreeuwde toen het gestraft werd. Dit geluid is in je hoofd opgeslagen en je hoort het regelmatig.
  • Je bent een keer geschrokken van een spin die onverwacht over je gezicht kroop. Jaren laten voel je hem nog steeds en nu trekt je maag er nog van samen.
  • Je bent politieagent en hebt iets gruwelijks meegemaakt. Het beeld in je hoofd en het misselijkmakende gevoel in je buik bezorgen je regelmatig onrustige nachten waarin je zwetend wakker schrikt.
  • Je bent bang voor skiliften en je ziet als een berg op tegen de aanstaande wintersportvakantie. Het zweet breekt je uit als je alleen maar aan de skilift denkt, je voelt het geschommel van de lift en ziet de afgrond onder je waar je morsdood op een rots ligt.
  • Je ziet vreselijk op tegen het sollicitatiegesprek. Je bent bang dat je niet kunt zeggen wat je wilt zeggen, voelt een brok in je keel en weet nu al dat je toch niet aangenomen wordt.
  • Je hebt dyslexie. Je voelt je dom, hebt last van buikpijn en weet zeker dat je zult blijven zitten.

Elke beleving kun je zien, horen, voelen of denken. Het roept een plaatje op, een geluid, een gevoel of een gedachte. Dit is heel persoonlijk en uniek. Alleen de persoon zelf met het probleem ziet dit plaatje, hoort het geluid, ervaart het gevoel of heeft de gedachte. De MatriXmethode helpt de persoon – door het stellen van de juiste vragen – om zich bewust te worden van de strategie van de beleving en deze te neutraliseren. De lading wordt eraf gehaald door de strategie te vervangen door een andere (neutrale) strategie.

Waarom werkt de MatriXmethode?
Ieder mens heeft onbewust zijn eigen strategie voor het opslaan van ervaringen en informatie. Door het stellen van de juiste vragen geef je mensen inzicht in hun strategie. Vervolgens leer je ze om verbeteringen aan te brengen, waardoor blokkades verdwijnen en het leervermogen toeneemt. Ik heb duizenden mensen gecoacht en ervaren dat iedereen in staat is om zelf een oplossing voor zijn probleem te vinden.

Wat is de kracht van de MatriXmethode?
De kracht van de methode is dat het veel verder gaat dan gedrag. Het maakt helder wat er in het hoofd van de cliënt omgaat en welke overtuigingen er ten grondslag liggen aan het gedrag. Dáár vindt de verandering plaats. Met als gevolg dat het effect blijvend is en het probleem opgelost.

Hoe weet je dat de MatriXmethode werkt?
Als je de methode nauwkeurig toepast, de juiste vragen stelt en zorgvuldig naar de antwoorden luistert en over de antwoorden weer nieuwe vragen stelt, zie je meteen resultaat. Er gebeurt iets met de cliënt dat zichtbaar, merkbaar en meetbaar is. Schouders ontspannen, ogen gaan stralen, een diepe zucht ontsnapt. Cliënten geven aan rust en ruimte te ervaren en het gevoel te hebben dat ‘het klaar is, weg is, geen lading meer heeft’.

Hoe is de MatriXmethode ontstaan?
Ik ben gefascineerd door de processen die zich in het hoofd afspelen. Ik wil weten hoe onze mind werkt. Door te studeren (NLP, orthomoleculaire geneeskunde, NEI, Neurosemantiek) én vragen te stellen tijdens mijn coaching, ben ik achter de enorme kracht van onze mind gekomen. Ik heb ontdekt dat mensen hun eigen problemen op kunnen lossen met hun eigen strategie. Ik heb de MatriXmethode ontwikkeld om professionals een stappenplan te bieden waarmee ze de juiste vragen kunnen stellen om inzichtelijk te maken wat er in het hoofd van de cliënt gebeurt en hoe de cliënt zelf niet-efficiënte strategieën kan vervangen door efficiënte strategieën.

Is er onderzoek gedaan naar de MatriXmethode?
Ja, we hebben een aantal onderzoeken laten uitvoeren om de effectiviteit op lange termijn van de MatriXmethode vast te stellen. De methode werkt immers zo snel dat er veel ongeloof bestaat over de betrouwbaarheid ervan. Hier vind je een overzicht van deze onderzoeken.

Wat is het verschil tussen de MatriXmethode en EMDR?
De cliënt neutraliseert zelf de eigen strategie van de beleving in het nu van het trauma. Zonder herbeleving van het probleem en zonder tranen. Er komen ook geen hulpmiddelen aan te pas. Na een interventie van maximaal 30 minuten per fragment is de negatieve lading voorgoed van die gebeurtenis af. Het trauma wordt als een neutraal feit opgeslagen in het langetermijngeheugen. Voor nog meer inhoudelijke informatie klik hier.

Wie kan de MatriXmethode inzetten?
Elke professional op hbo-niveau die met mensen met mentale problemen werkt kan de MatriXmethode inzetten. Het gaat om het behandelen van emotionele problemen, angsten en trauma’s,  leerproblemen, psychosomatische klachten en het hebben van een vol hoofd. Professionals in het onderwijs van groep 1 basisonderwijs tot en met universiteit. Professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening zoals psychologen, coaches, logopedisten, therapeuten, (bedrijfs) artsen.

Kan de MatriXmethode naast andere methodes gebruikt worden?
Natuurlijk! Het is een extra tool die de professional complementair aan alles wat hij al succesvol inzet kan gebruiken. Het versterkt de eigen manier van werken.

Op welk moment tijdens een behandeling kun je de MatriXmethode als extra tool inzetten?
De professional kan de MatriXmethode inzetten tijdens een behandeling op het moment dat het proces stagneert. Als de cliënt blokkeert, ‘er niet bij kan’ en de professional het gevoel heeft dat er méér zit, maar de vinger niet helemaal op de zere plek krijgt.

Hoe kan het dat de MatriXmethode bij zoveel verschillende soorten mentale problemen effect heeft?
De MatriXmethode gaat NIET in op de inhoud van het probleem maar op de beleving van het probleem. Door het stellen van de juiste vragen maakt de professional de cliënt ervan bewust hoe het probleem beleefd wordt. Vervolgens begeleidt de professional de cliënt bij het ontdekken en toepassen van zijn eigen persoonlijke strategie om het probleem op te lossen.

Kan de MatriXmethode ook bij leerproblemen gebruikt worden?
Ja, ook bij leerproblemen! En preventief om leerproblemen te voorkomen. Op school leren we wel wat maar niet hoe we moeten leren. Leren gebeurt in het hoofd. Leren heeft te maken met het opslaan en terughalen van informatie en dus het inrichten van het langetermijngeheugen. De MatriXmethode helpt om de informatiestrategie van de cliënt zichtbaar te maken en deze te vervangen door een efficiëntere strategie. Dit is een strategie die de cliënt zélf bedenkt en die het best bij hem past. De autonomie van de persoon.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig met de MatriXmethode om voor altijd van het probleem af te zijn?
Elk mentaal probleem kan met 1 of 2 interventies opgelost worden. Voor altijd.

Hoe is het mogelijk dat het probleem met 1 of 2 interventies met de MatriXmethode voorgoed opgelost is?
Dat komt doordat de methode de cliënt centraal stelt in plaats van de klacht. Elk mens slaat informatie op in het langetermijngeheugen en verwerkt deze informatie in het werkgeheugen. De manier van opslaan en verwerken is uniek en persoonlijk. Het probleem (het trauma) ligt opgeslagen in het geheugen en daarmee ook de beleving van het trauma. Door het stellen van de juiste vragen wordt duidelijk wat er precies ligt opgeslagen, welke strategie hieraan ten grondslag ligt en hoe het probleem ‘anders’ kan worden opgeslagen en verwerkt zodat de lading eraf is. De cliënt is de eigenaar van het probleem – de beleving van het trauma – en dus ook de enige die deze beleving kan beïnvloeden. De MatriXmethode pakt meteen de bron aan, namelijk de strategie van de cliënt, en werkt daardoor snel, effectief en duurzaam.

Wat levert het gebruik van de MatriXmethode de professional op?
Met de methode gaat de professional een stagnatie in een behandelproces doorbreken én oplossen! Het is bovendien een methode die snel effect heeft. Meestal zijn er slechts 1 of 2 interventies nodig om het probleem duurzaam op te lossen. Je helpt dus veel meer mensen in dezelfde tijd.

Zijn er nog meer voordelen voor de professional?
Ja zeker! De MatriXmethode stelt de cliënt centraal in plaats van de klacht. Doordat de methode niet op de inhoud van het probleem ingaat, hoeft de professional het ‘verhaal’ niet te horen. De professional bewaart  afstand en richt zich volledig op het stellen van de juiste vragen, aansluitend op de antwoorden van de cliënt. De professional helpt, is betrokken, ziet snel blijvend resultaat en dat geeft enorm veel voldoening, zonder dat hij het ‘verhaal’ mee naar huis neemt en er zelf door overspoeld raakt.

Is er een speciale setting vereist om de MatriXmethode optimaal te laten werken?
Nee! De methode kan overal toegepast worden. Ook telefonisch. De enige voorwaarde is dat zowel professional als cliënt zich ongestoord kunnen concentreren.

Kan elke professional leren werken met de MatriXmethode?
Ja, mits je een hbo-denkniveau, oprechte interesse in de cliënt en kennis van informatieprocessen hebt. Het is geen ingewikkelde methode maar hij luistert erg nauw. Je moet je de techniek van doorvragen eigen maken en dat vereist inzicht en oefening.

Hoe leer ik werken met de MatriXmethode?
De professional kan zich de MatriXmethode eigen maken in een 5-daagse, 3-daagse, 2-daagse of 1-daagse training. De 5-daagse leidt op tot gecertificeerd allround MatriXcoach. Tijdens de andere trainingen richt je je specifiek op hoofd opruimen bij volwassenen, hoofd opruimen en leerproblemen bij kinderen of op angsten, trauma’s en PTSS. Je kunt dan werken met de MatriXmethode bij die soorten mentale problemen, maar bent geen allround gecertificeerd MatriXcoach.

Als je de MatriXmethode eenmaal beheerst, wat dan?
Het is belangrijk om de methode regelmatig te blijven gebruiken en te blijven oefenen. Daarom organiseren we MatriXactiviteiten om je MatriXcompetenties verder te ontwikkelen en volledig op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Voor verdere theoretische verdieping kun je de Masterclass ‘Onder de Loep’ volgen. En Masterclasses die nog in ontwikkeling zijn. Als gecertificeerd MatriXcoach ben je verplicht om de onlinetrainingen als nascholing te volgen en jaarlijks een Mini-Masterproof af te leggen om gecertificeerd en up-to-date te blijven.

Welke voordelen heb je als gecertificeerd MatriXcoach?
Als gecertificeerd MatriXcoach beheers je de MatriXmethode optimaal en begeleid je mensen met alle 5 soorten mentale problemen bij het vinden en inzetten van een eigen oplossing van het eigen probleem. Je kunt deelnemen aan workshops van en intervisie doen met andere MatriXcoaches. Je hebt toegang tot de afgeschermde Facebookgroep van MatriXcoaches en je komt in aanmerking voor een vermelding op deze website (tegen vergoeding) zodat je gevonden wordt door mensen die hulp zoeken.

Staat je vraag er niet bij?
Stel hem hier en ontvang antwoord van Ingrid.