De kracht van de MatriXmethode2018-07-22T19:18:28+00:00

De kracht van de MatriXmethode

door Ingrid Stoop

De snelle gesprekstechniek is al in 1991 ontwikkeld en tot op de dag van vandaag specifieker, sneller en krachtiger. Ingrid Stoop, ontwikkelaar van deze methode, heeft enkele veelgestelde vragen beantwoord.

Wat is de MatriXmethode?
De MatriXmethode is een praktische gesprekstechniek. Het is een manier van vragen stellen waarmee je mensen helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te ontdekken en in te zetten.

Welke mentale problemen worden opgelost en voorkomen met de MatiXmethode?
Ik heb mentale problemen in vijf probleemgebieden ingedeeld:
1. Emotionele problemen
2. Leerproblemen
3. Angsten (zowel voor momenten in het verleden of die in de toekomst mogelijk gaan gebeuren), trauma’s en PTSS
4. (Pijn)klachten zonder medische oorzaak
5. Vol hoofd

MatriXmethode lost verschillende mentale problemen snel op

Wat is de achterliggende gedachte van de MatriXmethode?
Ik ga ervan uit dat elk mentaal probleem in wezen een strategie van een beleving is. Zowel leerproblemen, angsten, emoties, psychosomatische klanten en een vol hoofd.

Denk daarbij aan het volgende:

 1. Bij leerproblemen en een vol hoofd bedenkt de persoon een handige, eigen manier om informatie denkbeeldig een plek te geven in het hoofd;
 2. Bij angsten, emoties en psychosomatische klachten wordt de herinnering van een nare gebeurtenis in het verleden of in de toekomst geneutraliseerd en vervangen door een positieve beleving.

Nare gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

 • Je leidinggevende heeft een keer iets naars gezegd waardoor je van slag raakte. Deze situatie staat letterlijk op je netvlies en komt regelmatig voorbij;
 • Je was getuige van een kind dat schreeuwde toen het gestraft werd. Dit geluid is in je hoofd opgeslagen en je hoort het regelmatig;
 • Je bent een keer geschrokken van een spin die onverwacht over je gezicht kroop. Jaren laten voel je hem nog steeds en nu trekt je maag er nog van samen;
 • Je bent politieagent en hebt iets gruwelijks meegemaakt. Het beeld in je hoofd en het misselijkmakende gevoel in je buik bezorgen je regelmatig onrustige nachten waarin je zwetend wakker schrikt;
 • Je leidinggevende heeft een keer iets naars gezegd waardoor je van slag raakte. Deze situatie staat letterlijk op je netvlies en komt regelmatig voorbij;
 • Je was getuige van een kind dat schreeuwde toen het gestraft werd. Dit geluid is in je hoofd opgeslagen en je hoort het regelmatig
 • Je bent een keer geschrokken van een spin die onverwacht over je gezicht kroop. Jaren laten voel je hem nog steeds en nu trekt je maag er nog van samen;
 • Je bent politieagent en hebt iets gruwelijks meegemaakt. Het beeld in je hoofd en het misselijkmakende gevoel in je buik bezorgen je regelmatig onrustige nachten waarin je zwetend wakker schrikt.

Elke beleving kun je zien, horen, voelen of denken. Dit is heel persoonlijk en uniek. Alleen de persoon zelf met het probleem ziet dit plaatje, hoort het geluid, ervaart het gevoel of heeft de gedachte. De MatriXmethode helpt de persoon – door het stellen van de juiste vragen – om zich bewust te worden van de strategie van de beleving.

Bij angsten, trauma’s, PTSS, psychosomatische klachten en emoties worden deze neutraliseren. De lading wordt eraf gehaald door de strategie te vervangen door een andere (neutrale) strategie. Bij leerproblemen en een vol hoofd bedenkt de persoon zelf een handigere manier om informatie te verwerken, op te slaan, te onthouden en terug te vinden.

Waarom werkt de MatriXmethode?
Ieder mens heeft onbewust zijn eigen strategie voor het opslaan van ervaringen en informatie. Door het stellen van de juiste vragen geef je mensen inzicht in hun strategie. Vervolgens leer je ze om verbeteringen aan te brengen, waardoor blokkades verdwijnen en het leervermogen toeneemt. Ik heb duizenden mensen gecoacht – met blijvend succes – en ervaren dat iedereen in staat is om zelf een oplossing voor zijn probleem te vinden.

Onderzoeksresultaten
(Anonieme) onderzoeken laten de effectiviteit van de MatriXmethode zien

Bekijk onderzoeksresultaten

Wat is de kracht van de MatriXmethode?
De kracht van de methode is dat het veel verder gaat dan gedrag. De cliënt zelf maakt helder wat er in het hoofd omgaat en welke overtuigingen er ten grondslag liggen aan het gedrag. Dáár vindt de verandering plaats. Met als gevolg dat het effect blijvend is en het probleem is opgelost.

Hoe weet je dat de MatriXmethode werkt?
Als je de methode nauwkeurig toepast, op de juiste momenten de juiste vragen stelt en zorgvuldig naar de antwoorden luistert, zie je meteen resultaat. Er gebeurt iets met de cliënt dat zichtbaar, merkbaar en meetbaar is. Schouders ontspannen, ogen gaan stralen, een diepe zucht ontsnapt. Cliënten geven aan rust, vrolijkheid en ruimte te ervaren en het gevoel te hebben dat ‘het klaar is, weg is, geen lading meer heeft’.

Hoe is de MatriXmethode ontstaan?
Ik ben gefascineerd door de processen die zich in het hoofd afspelen. Ik wil weten hoe onze mind werkt. Door te studeren (NLP, orthomoleculaire geneeskunde, NEI, Neurosemantiek) én vragen te stellen tijdens mijn duizenden coachings, ben ik achter de enorme kracht van onze mind gekomen. Ik heb ontdekt dat mensen hun eigen problemen op kunnen lossen met hun eigen strategie.

Ik heb de MatriXmethode ontwikkeld om professionals een stappenplan te bieden. Daarmee kan door het stellen van de juiste vragen inzichtelijk worden gemaakt wat er in het hoofd van de cliënt gebeurt. Ook wordt ontdekt hoe de cliënt zelf niet-efficiënte strategieën kan vervangen door efficiënte strategieën.

Het ontstaan van de MatriXmethode

Je krijgt niet zomaar wat kennis… 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP opleiding practitioner, Master en trainer) ● The Work van Byron Katie ● Neuro Emotionele Integratie (NEI) van Roy Martina ● Orthomoleculaire Geneeskunde van Gert Schuitemaker ● Neurosemantiek van Michael Hall ● Beyond Words van John Overdurf en Julie Silverton ● Duizenden coachings en opgeleide professionals vanaf 1991

Wie kan de MatriXmethode inzetten?
Elke professional op hbo-niveau die mensen met een mentaal probleem wilt helpen om mentale problemen op te lossen kan de MatriXmethode inzetten. Het gaat om het behandelen van emotionele problemen, angsten en trauma’s, leerproblemen, psychosomatische klachten en een vol hoofd.

Denk aan professionals in het onderwijs, hulpverlening,  zorg, organisaties en zelfs ouders die hun kind willen helpen.

Kan de MatriXmethode naast andere methodes gebruikt worden?
Natuurlijk! Het is een extra tool die de professional complementair kan inzetten naast alles wat hij of zij al succesvol doet. Het versterkt de eigen manier van werken, men wordt niet geconfronteerd met de oorzaak van het probleem em de oplossing wordt snel ontdekt.

Op welk moment tijdens een behandeling kun je de MatriXmethode als extra tool inzetten?
De professional kan de MatriXmethode inzetten tijdens een behandeling op het moment dat het proces stagneert. Als de cliënt blokkeert, ‘er niet bij kan’ en de professional het gevoel heeft dat er méér is, maar de vinger niet helemaal op de zere plek krijgt.

Hoe kan het dat de MatriXmethode bij zoveel verschillende soorten mentale problemen effect heeft?
De MatriXmethode gaat NIET in op de inhoud van het probleem maar op de BELEVING van het probleem. Door het stellen van de juiste vragen maakt de professional de cliënt ervan bewust hoe het probleem beleefd wordt. Vervolgens begeleidt de professional de cliënt bij het ontdekken en toepassen van zijn eigen persoonlijke strategie om het probleem op te lossen.

Wat is het verschil tussen de MatriXmethode en EMDR?
De cliënt neutraliseert zelf de eigen strategie van de beleving in het nu van het trauma. Zonder herbeleving van het probleem en zonder tranen. Er komen ook geen hulpmiddelen aan te pas. Na een interventie van maximaal 30 minuten per fragment is de negatieve lading voorgoed van die gebeurtenis af. Het trauma wordt als een neutraal feit opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Verschillen EMDR en de MatriXmethode

Verschillen tussen EMDR en de MatriXmethode

Waarom kan de MatriXmethode ook bij leerproblemen gebruikt worden?
Op school leren kinderen wel WAT maar niet HOE ze moeten leren. Leren gebeurt in het hoofd. Leren heeft te maken met het opslaan en terughalen van informatie en dus het inrichten van het langetermijngeheugen. De MatriXmethode is daardoor ‘de missing link’ en helpt om de informatiestrategie van de cliënt zichtbaar te maken en deze te vervangen door een efficiëntere, eigen strategie. Dit is een strategie die de cliënt zélf bedenkt en die het best bij hem past.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig met de MatriXmethode om voor altijd van het probleem af te zijn?
Elk mentaal probleem kan met 1 of 2 interventies van maximaal een uur opgelost worden. Voor altijd. Vaak is slechts 15 minuten voldoende. Dat komt doordat de methode de cliënt centraal stelt in plaats van de klacht.

Door het stellen van de juiste vragen wordt duidelijk wat er precies ligt opgeslagen in het langetermijngeheugen, welke strategie hieraan ten grondslag ligt en hoe het probleem ‘anders’ kan worden opgeslagen en verwerkt, zodat de lading eraf is. De cliënt is de eigenaar van het probleem – de beleving – en dus ook de enige die deze beleving kan veranderen. De MatriXmethode pakt meteen de bron aan, namelijk de strategie van de cliënt, en werkt daardoor snel, effectief en duurzaam.

Wat levert het gebruik van de MatriXmethode de professional op?
Met de methode gaat de professional een stagnatie in een behandelproces doorbreken én oplossen! Het is bovendien een methode die snel effect heeft en blijvend resultaat oplevert. Je kunt daardoor veel meer mensen helpen in dezelfde tijd.

Zijn er nog meer voordelen voor de professional?
Ja zeker! De MatriXmethode stelt de cliënt centraal in plaats van de klacht. Doordat de methode niet op de inhoud van het probleem ingaat, hoeft de professional het ‘verhaal’ niet te horen. De professional bewaart afstand en richt zich volledig op het stellen van de juiste vragen, aansluitend op de antwoorden van de cliënt. De professional helpt, is betrokken, ziet snel blijvend resultaat en dat geeft enorm veel voldoening, zonder dat het oorzaak en inhoud van de probleem mee naar huis genomen wordt en er zelf door overspoeld raakt.

Is er een speciale setting vereist om de MatriXmethode optimaal te laten werken?
Nee! De methode kan overal toegepast worden. Ook telefonisch. De enige voorwaarde is dat zowel professional als cliënt zich ongestoord kunnen concentreren.

Kan elke professional leren werken met de MatriXmethode?
Ja, mits je een hbo-denkniveau hebt, je cliënt snel wilt helpen en kennis van informatieprocessen hebt. Het is geen ingewikkelde methode maar hij luistert erg nauw. Je moet de techniek van doorvragen eigen maken en dat vereist inzicht en oefening.

Gratis digiboek downloaden en snel mentale problemen oplossen?

Digiboek downloaden

Hoe leer ik werken met de MatriXmethode?
De professional kan de MatriXmethode leren in een 5-daagse of 1-daagse training.

De 5-daagse leidt op tot gecertificeerde MatriXcoach. Je kunt dan werken met de MatriXmethode om allerlei mentale problemen op te lossen en te voorkomen.

Tijdens deze training heb je de mogelijkheid om je te verdiepen in:

 • Hoofd Opruimen bij volwassenen;
 • Hoofd Opruimen en leerproblemen bij kinderen;
 • Oplossen van angsten, trauma’s en PTSS.

Training volgen

5-daagse training tot Gecertificeerde MatriXcoach
1-daagse training Hoofd Opruimen en Leerproblemen
1-daagse training Hoofd Opruimen en Werkstress

Als je de MatriXmethode eenmaal beheerst, wat dan?
Het is belangrijk om de methode regelmatig te blijven gebruiken en te blijven oefenen. Daarom organiseren we MatriXactiviteiten om je competenties verder te ontwikkelen en volledig op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Voor verdere theoretische verdieping kun je de Masterclass ‘Onder de Loep’ volgen. En Masterclasses die nog in ontwikkeling zijn.

Als gecertificeerde MatriXcoach ben je verplicht om de online trainingen als nascholing te volgen en jaarlijks een Mini-Masterproof af te leggen om up-to-date te blijven. Ook krijg je gedurende het jaar de mogelijkheid om je kennis op peil te houden tijdens webinars (online).

Welke voordelen heb je als gecertificeerde MatriXcoach?
Als gecertificeerde MatriXcoach

 • Beheers je de MatriXmethode optimaal en begeleid je mensen met alle 5 soorten mentale problemen bij het vinden en inzetten van een eigen oplossing van het eigen probleem.
 • Kun je deelnemen aan workshops en intervisie doen met andere MatriXcoaches.
 • Heb je toegang tot de afgeschermde Facebook-groep van MatriXcoaches
 • Kom je in aanmerking voor een vermelding op deze website (duizenden bezoekers per week, tegen vergoeding), zodat je gevonden wordt door mensen die hulp zoeken.

Staat je vraag er niet bij?
Stel je vraag hieronder en ontvang antwoord van Ingrid.