1-daagse training – Rust in het hoofd krijgen en informatie handiger onthouden

“Hoe je 20% minder schoolverzuim krijgt door meer rust in het hoofd.”


Maken de urenlange bijles of ezelsbruggetjes het leren niet makkelijker? Krijgt de leerling verassend snel een label, zoals dyslexie, dyscalculie, dyspraxie of hoogbegaafd? Weet de leerling niet HOE informatie handig onthoudt?

Met de bewezen tool ‘de MatriXmethode van Ingrid Stoop®’ onthoudt je leerling informatie al binnen 20 minuten. De kans op stress, blijven zitten, angsten of schooluitval is nihil met een opgeruimd hoofd die de leerling zelf ontdekt. Extra uren bijles of het inzetten van huiswerkbegeleiding zal nooit meer nodig zijn.

Kinderen zijn vandaag de dag steeds kwetsbaarder door de vele afleiding in en buiten de klas. Pesterijen, geen concentratie, hogere verwachtingen, onaantrekkelijke lesstof, gebruik van mobieltjes: leren wordt er niet makkelijker van. Ook de onderwijsprofessional ervaart niet alleen in de klas, maar ook buiten de klas steeds meer werkdruk. De leerling leren WAT te leren is de dagelijkse taak, terwijl vaak de cijfers tegenvallen door leerproblemen en/of gedragsproblemen.

Gelukkig is de MatriXmethode is een gesprekstechniek waarmee de leerling zelf de eigen strategie bedenkt om informatie in het langetermijngeheugen op te slaan. Zodat informatie goed verwerkt, opgeslagen, onthouden en weer teruggevonden wordt, en meer rust en overzicht in het hoofd ontstaat. Met slechts 1 of 2 interventies is het leerprobleem verleden tijd en wordt informatie wel goed onthouden.

(Anonieme) Beoordeling MatriXmethode

Voor professionals in het onderwijs (basisonderwijs tot en met hbo) en professionals in de gezondheidszorg en hulpverlening die met kinderen werken zoals: psychologen, coaches, logopedisten, therapeuten en artsen.

De MatriXmethode is uitermate geschikt als extra tool om de eigen manier van werken te versterken. Naast alles wat je al succesvol gebruikt.

Hoe ziet de 1-daagse eruit?

  • 1 dag opleiding

Tijdens de opleidingsdag wordt duidelijk en concreet uitgelegd hoe de MatriXmethode werkt  en hoe jij dit aspect van de methode kunt toepassen. De kunst van het stellen van de juiste vragen en het doorvragen staat centraal in de 1-daagse. Het doel is het leren beheersen van de gesprekstechniek om kinderen te leren hoe te leren en te helpen bij het indelen en opruimen van hun hoofd. Het eigen maken van een gesprekstechniek leer je natuurlijk alleen door te oefenen! Je oefent daarom alle leerstof met je collega-cursisten.

Voor de duidelijkheid: tijdens de 1-daagse leer je niet hoe je de MatriXmethode in kunt zetten om angsten en trauma’s, psychosomatische klachten en emotionele klachten op te lossen. Hier is de 5-daagse voor ontwikkeld.

Praktische informatie

training volgen voor meer rust in het hoofd

  • Door wie?

De training wordt verzorgd door een gekwalificeerde MatriXtrainer. Zij trainen volgens de richtlijnen van het MatriXmethode Instituut en zijn afkomstig uit het vakgebied Onderwijs en door Ingrid Stoop persoonlijk opgeleid.

Digiboek gratis downloaden

Nieuwe inzichten voor betere schoolprestaties:

Bekijk waarom ook andere professionals overtuigd waren:

Voor wie?

Onderwijsprofessionals (PO, SB0, VO, SVO) • Praktijkonderwijs • Leraren • Docenten • Mentoren • Remedial teachers • Intern begeleiders • Huiswerk-begeleiders • Logopedisten • (GGZ)Psychologen • Coaches • Logopedisten • Therapeuten • Hulpverleners

Waarom deze training?

De ‘missing link’ in het huidige onderwijs: Leren HOE te leren. Want op school wordt vooral geleerd WAT er geleerd moet worden. Doordat kinderen niet geleerd wordt HOE de noodzakelijke basisinformatie goed opgeslagen kan worden, ontstaan leerproblemen.

Heel veel mensen, van jong tot oud, kampen met een vol hoofd. En een vol hoofd betekent simpelweg: het is lastig om informatie op de juiste manier te verwerken, op te slaan, te onthouden en weer terug te vinden. En dan ontstaan persoonlijke belemmeringen, zoals frustratie, boosheid, onrust, minder zelfvertrouwen.

En zo lang de leerling, jong of oud, de blokkade(s) niet zelf opruimt, blijven de klachten bestaan of verergeren de symptomen. Met het inzetten van de gesprekstechniek zorg je ervoor dat ieder kind voor eens en voor altijd verlost is van deze eigen belemmeringen en blokkades.

Trainer

De 1-daagse wordt gegeven door Gekwalificeerde MatriXtrainer die zijn opgeleid door Ingrid Stoop

Data en tijd

De 1-daagse training bestaat uit 2 dagdelen
Van 10.00 – 17.00 uur, 6 contacturen. Of verdeeld over 2 dagen.

Investering

Een investering van 350 euro.
Inclusief: MatriXtoolkit (t.w.v. € 94,50), onbeperkt koffie en thee, uitgebreide lunch.

Wat leer je tijdens de 1-daagse training?

Je ontdekt welke strategie je zelf – onbewust – gebruikt om informatie en ervaringen op te slaan en te verwerken. Dit is hoe jouw hoofd werkt! Je leert hoe je deze strategie aan kunt passen zodat je informatie handig onthoudt en weer terugvindt en je hoofd opgeruimd voelt.

Je leert welke vragen je moet stellen en hoe je moet doorvragen om kinderen te laten ontdekken welke strategie ze – onbewust – gebruiken om informatie en ervaringen op te slaan en te verwerken. Dit is hoe hun hoofd werkt.

Je leert hoe je kinderen door het stellen van de juiste vragen een efficiëntere strategie kunt laten ontwikkelen waarmee ze zelf lesstof en andere informatie onthouden en hun hoofd op kunnen ruimen. Deze strategie is persoonlijk, eigen en past perfect bij het kind.

Je leert hoe kinderen met hun eigen strategie leerproblemen voorkomen en oplossen. Met deze eigen strategie slaan ze informatie op een handige manier op in een denkbeeldig – zelf bedacht – systeem, waardoor ze de informatie beter onthouden en terugvinden. Hiermee voorkomen ze het ontstaan van nieuwe problemen en lossen ze bestaande problemen op.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd met PE punten bij Registerleraar
(8 punten, zowel bij individuele inschrijving als bij de studiedag voor het hele team).

Trainer

De 1-daagse wordt gegeven door Gekwalificeerde MatriXtrainer die zijn opgeleid door Ingrid Stoop

Data en tijd

De 1-daagse training bestaat uit 2 dagdelen
Van 10.00 – 17.00 uur, 6 contacturen of verdeeld over 2 dagen

Investering

Een investering 350 euro
Inclusief: MatriXtoolkit (t.w.v. € 94,50), onbeperkt koffie en thee, uitgebreide lunch

In company

Een in company training voor minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers. Samen maken we concrete afspraken om een hoge return on investment (ROI) te krijgen in jouw bedrijf.

Klik hier om een vrijblijvende afspraak te maken.