Context biedt gezinsgerichte ondersteuning en therapie; hulpverlening bij gedragsproblematiek binnen gezinnen. Context kijkt vanuit het gezin als geheel en is gespecialiseerd in hechtingsproblematiek. Binnen de behandeling wordt Theraplay therapie en de MatriXmethode ingezet, waarbij er gericht wordt op het versterken van de ouder-kind relatie. Want pas wanneer je de controle ervaart over je eigen gedachten en gevoelens, kun je vrij connectie met elkaar maken. En pas wanneer je connectie met elkaar hebt, kun je verandering teweeg brengen in je gezin!

Jolanda Opstal
IJslander 30
8252 HD DRONTEN
Nederland