Veel mensen met een (vermoedelijk) hoogbegaafd profiel, ADHD, ADD, ASS ervaren een vol hoofd. Dat komt omdat vaak omdat informatie en of emoties niet goed geordend en verwerkt worden. Ze hebben hiervoor simpelweg nooit een strategie ontwikkeld.
Ik ben opgeleid als talentbegeleider bij Novilo voor cognitief begaafde kinderen /jongeren. Doordat deze doelgroep (te) vaak niet in zichzelf gelooft, volle hoofd heeft, zich anders voelt, veel zorgen hebben, gepest worden en hierdoor vaak trauma’s hebben / ontwikkelen ben ik de opleiding tot MatriXpractioner gaan volgen. Om hen meer eigen regie te geven en te ontdekken dat ze zelf veel kunnen oplossen. Ook de kinderen / jongeren met een dubbele uitdaging (HB en autisme, HB en AD(H)D) kunnen bij mij terecht.
Daarnaast begeleid ik de ouders van deze kinderen / jongeren die vaak veel zorgen en stress hebben. Zij kunnen ook baat hebben bij de MatriXmethode.

Ariadne Biessels-de Jong
Bentincklaan 20
3956 VD LEERSUM
Nederland