Sneller leren kan iedere leerling

Dit meisje leert sneller door de MatriXmethode

Sneller leren en handiger informatie onthouden kan iedere leerling. Zonder dat bijles of huiswerkbegeleiding nodig is.

Anne bijvoorbeeld. Ze is 18 jaar en wilde graag haar schoolprestaties verbeteren en sneller leren informatie onthouden. Ze vroeg me een tijdje geleden of ik haar daarmee kon helpen. Het gaat al een tijd bergafwaarts met haar schoolresultaten. Ze is van VWO terug naar de HAVO gegaan. En daar blijft ze nu zitten. Haar ouders hebben al van alles geprobeerd; straffen, belonen, school om ondersteuning gevraagd, maar de resultaten blijven tegenvallen. De hulp op school richt zich op het leren, helaas zonder resultaat. Er wordt vergeten om aan Anne te vragen HOE ze dit op haar eigen manier oplost. 

Analyseren van het probleem

Toen Anne bij mij in de praktijk kwam, gingen we samen op zoek naar het probleem. Anne wil echt heel graag goede resultaten behalen, maar heeft ondanks de hulp op school geen idee waarom de resultaten steeds zo tegen blijven vallen. Samen onderzoeken we HOE ze de informatie van school onthoudt. Hier heeft ze een goed systeem voor en Anne geeft aan dat het daar het probleem niet ligt. Iets anders was de boosdoener.

‘Hoe werkt het dan in JOUW hoofd?’

We richten ons op de toetsmomenten. Hoe verlopen die? Daar is Anne heel helder in: “Weet je wat het is”, zegt ze. “Wanneer er in de toets een vraag staat waarvan ik het antwoord niet meteen weet, blijft dat in mijn hoofd hangen. Ik blijf er naar staren, wachtend tot het antwoord komt. Dat komt dan vaak niet en wanneer ik naar de volgende vraag wil gaan, kijk ik op de klok en zie ik dat ik nog weinig tijd heb. Dat geeft stress en voordat ik het weet heb ik weer een 4 te pakken. Bovendien blijft deze ene vraag steeds in mijn hoofd hangen.”

Frustratie-vraag

Ik pak een stuk papier en schrijf: “frustratie vraag” op. “Dat is het”, zegt Anne, “het is écht een frustratie-vraag. Ik loop er helemaal op vast. Wanneer ik mijn toetsen achteraf na kijk, zie ik dat het na zo’n “frustratie-vraag” fout gaat. Antwoorden die ik best wist, maar er dan gewoon niet meer uit komen na zo’n vraag”. 

Als ik Anne vraag hoe naar het is van 10 tot 0 wanneer zij een frustratie-vraag leest in een toets, geeft ze aan dat het een dikke 10 is. Hiermee gaan we aan de slag. Met behulp van de MatriX-vragen die ik haar stel, neutraliseert ze zelf deze beleving. Waarbij ze mij tussentijds verbaasd en verwonderd aankijkt en zegt: “Hoe kan dit? Het doet me niets meer nu.” 

Beleving geneutraliseerd

Zo heeft Anne in een kwartier haar beleving volledig geneutraliseerd. Er komt simpelweg niets meer in haar op wat vervelend is. Ze kan zich ook niet voorstellen dat ze bij een volgende toets zo zal blokkeren bij een vraag. Omdat iedereen een eigen beleving heeft, heeft iedereen ook altijd de eigen oplossing. Door het toepassen van de MatriXmethode wordt dit ontdekt, zonder dat er verteld hoeft te worden wat de oorzaak van het probleem is.

Sneller leren en betere schoolresultaten

Drie weken later krijg ik een berichtje van Anne. Ze heeft een 9,1 voor haar toets bedrijfseconomie. Het vak waar ze zich het meeste zorgen over maakte. Geen enkele vraag in de toets riep frustratie op. Ze wist alle antwoorden gewoon. 

Dát maakt het verschil

RESET bij Ellen werkt met de MatriXmethode en gaat nooit uit van een standaard oplossing. Geen één mens in hetzelfde. Denk- en informatieprocessen zijn voor iedereen uniek. De eigen beleving van de persoon zelf wordt gebruikt. Dat geeft weer de regie en de kracht om zelf de oplossing te vinden. En juist dát maakt dat het voor iedereen, van jong tot oud, altijd werkt.

Of zoals Anne zo mooi zei: 

Jij zorgt ervoor dat ik mijn eigen oplossing heb ontdekt door de MatriX-vragen te stellen. Leren lukte altijd al goed, maar de frustratie zat in de weg. Gelukkig ben ik nu echt geholpen, leer ik sneller en handiger, en is mijn probleem geneutraliseerd.”

“In 1998 geleden startte mijn werk als verpleegster, later als docent, opleidingsfunctionaris en sociaal werker. Al snel werd duidelijk dat wanneer je afhankelijk wordt van zorg/begeleiding, je zelf vaak de regie en autonomie verliest. Sinds 2018 help ik mensen vanuit mijn praktijk bij het vinden van hun eigen oplossingen. In 2017 volgde ik de 5-daagse training bij Ingrid Stoop. Vanaf die dag zet ik de MatriXmethode elke dag in. Positief verbijsterd over de mooie en snelle resultaten, ga ik iedere dag met veel energie en opgeruimd naar huis.”

Foto Ellen van Heugten-HagelaarEllen van Heugten, Eigenaar RESET bij Ellen en MatriXtrainer

Sneller leren is mogelijk?

Bekijk de verschillende onderzoeken over de kracht van de MatriXmethode.

Bewezen oplossing toepassen?

Krijg alle tools om binnen één gesprek mentale problemen op te lossen.