Informatie onthouden door het kind

Heb je als ouder al van alles geprobeerd, maar blijft je kind taal, rekenen en/of klokkijken moeilijk vinden? Zie je weinig verbetering in de schoolprestaties? Krijgt je kind snel een stempel dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafd?

De basisinformatie van taal, rekenen of klokkijken wordt opgeslagen op de eigen manier. Informatie onthouden door het kind is simpel met de MatriXmethode van Ingrid Stoop®. Want het onderwijs vergeet: leren HOE te leren. Je kind vindt gegarandeerd leren leuk en… logisch.

“Mijn zoon heeft handvaten/tools gekregen voor meer structuur in het hoofd”

Ingrid heeft met haar zelf ontwikkelde MatriXmethode onze zoon een aantal handvatten/tools gegeven om meer structuur in zijn hoofd aan te brengen. Daarnaast heeft zij onze zoon geleerd om het alfabet goed in zijn hoofd op te slaan. De MatriXmethode werkt niet alleen met het alfabet maar ook met tafels, klokkijken en nog veel meer zaken!

Frank Niehorstser, Eindregisseur bij de NPO
ervaringen matrixmethode

Het onderwijs leert WAT het kind moet leren

Kinderen vertellen vaak dat het veel moeite kost om mee te komen in de klas. De extra bijlessen zijn duur en tijdrovend, maar echte vooruitgang blijft achter. Er is te weinig aandacht voor het individuele kind, omdat ieder kind op een andere manier leert.

De frustratie loopt op, het zelfvertrouwen wordt minder, en een boos en verdrietig kind heeft geen zin meer in school. Er wordt snel afleiding gezocht, zoals pesten, spijbelen of gebruik van drugs. Maar de problemen stapelen zich juist op.

De ‘missing link’: Leren HOE te leren

Ieder kind onthoudt informatie denkbeeldig op een eigen, unieke manier die bij het kind past. Daarbij worden de belangrijkste zintuigen ingezet: zien, horen, voelen en/of denken. Met de MatriXmethode van Ingrid Stoop®. Informatie onthouden door het kind is daardoor logisch en verbluffend effectief.

Het op deze manier leren van de belangrijke basisinformatie zorgt ervoor dat ook nieuwe lesstof op de eigen manier wordt onthouden. De stralende ogen en lach ontstaan meteen, omdat hij of zij nu weet hoe informatie verwerkt, opgeslagen, onthouden en teruggevonden wordt. 

Moeite met leren?

Na het lezen van het digiboek (gratis) is blijven zitten of bijles niet meer nodig.

Digiboek MatriXmethode voor Ouders

Problemen met informatie onthouden oplossen

Bekijk waarom deze leerlingen nu handiger leren en betere cijfers behalen in minder tijd.

Meer weten over informatie onthouden door het kind?

In de media:

Logo De Stentor
Logo Omroep Gelderland
Logo Flow Magazine

“Ik lees nu echt 2x zo snel”

Eén van de door Ingrid getrainde MatriXcoaches heeft mijn dochter geholpen om diverse problemen in haar hoofd zelf op te lossen. Op mijn dochters eigen manier. Ook heeft mijn dochter de tafels van 1 t/m 10 nu goed onthouden en kan ze weer terugvinden. Top! Dezelfde MatriXcoach heeft mij geholpen om  mijn alfabet goed te onthouden, waardoor ik nu echt 2x zo snel lees als voorheen.

Edward SchuurmanVincent Beukhof, Eigenaar van Lened

“Zonder de coaching had ik mijn examen niet gehaald.”

Vooraf de coaching heb ik ongeveer 20 schrijflessen gehad op school. Die hebben niet geholpen. De MatriXcoaching van maximaal 30 minuten wel. Ik zit nu in het examenjaar vmbo TL en anders had ik dit niet gehaald.

Sara van Ginkel, Leerling vmbo TL, 13 jaar

Mijn leerling helpen met een onverwerkte emotie oplossen

Werkt het?

Bekijk het anonieme resultaat van 250+ gecoachte personen.

Hoe ga je met emoties om?

Inzichten

Door ‘outside the box‘ te denken los je leerproblemen op.

Beter presteren op school

Toepassen

Vind een oplossing om informatie te onthouden. Op locatie of online.

Gesprek aanvragen?

Vraag een gesprek aan met Ingrid Stoop of een professional.