Onderzoek naar de effectiviteit van de MatriXmethode

In de afgelopen tijd zijn er verschillende onderzoeken geweest over de effectiviteit en toepasbaarheid van de MatriXmethode. Dit waren zowel ervaringsonderzoeken als marktonderzoeken.

Bekijk hieronder de onderzoeken of ontvang externe onderzoeken per mail.

ervaringen matrixmethode
Resultaten en effectiviteit MatriXmethode bij huisarts

Meer dan 2 jaar zijn er gegevens bijgehouden bij de huisarts in Barneveld. Tot op de dag van vandaag worden daar resultaten geboekt waar zelfs de huisarts en de POH-GGZ positief verbaasd over zijn. De huisarts, POH-GGZ en twee patiënten vertellen zelf hun ervaringen.

Effectiviteit MatriXmethode 5

Meer dan 250 personen hebben (anoniem) meegedaan over het onderzoek over de effectiviteit van de MatriXmethode. Het MatriXgesprek was slechts éénmalig. Zonder herbeleving en zonder het vertellen wat daadwerkelijke de oorzaak van het probleem was. Ondanks dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, laat het de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van de MatriXmethode zien.

Effectiviteit MatriXmethode 6

Er hebben 120 mensen anoniem deelgenomen aan het onderzoek over het effect van de MatriXmethode bij angstren, trauma’s en PTSS. Het MatriXgesprek van gemiddeld 20 minuten zorgde bij 95% van de deelnemers een verbluffend resultaat. Zonder dat de oorzaak of inhoud van het probleem is verteld.

Bekijk de overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en de MatriXmethode. Beschreven door EMDR- en MatriXprofessionals.

Evita van der Groep, studente PABO van de CHE te Ede deed in haar stage onderzoek onder een zevental kinderen met leerproblemen in de bovenbouw.

De leerkracht kan de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode door aandacht te geven aan de manier waarop het kind het beste leert. In deze fase worden de cognitieve strategieën toegepast. Wanneer deze niet passend zijn bij de persoon, verloopt het opslaan van informatie niet soepel.

Dorinda van den Born, studeerde aan de CHE te Ede als PABO-student, heeft in haar afstudeerfase een onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de neurobiologie, de “positieve psychologie” en de MatriXmethode heeft zij kinderen in de onderbouw (groep 1/2) onderzocht en gemeten. Door middel van gebruik te maken van de competenties van het kind zelf, binnen het hele leerproces, komt het kind in de flow. En bekeken wordt op welke manier de leerkracht daar optimaal aan kan bijdragen.

Cognitieve gedragstherapeut Miriam ten Broeke-Meeuwsen (Mondhygiënistenpraktijk Elst) heeft de toepasbaarheid van de MatriXmethode bij tandheelkundige verrichtingen centraal gezet. De scriptie gaat over een praktijkonderzoek naar de toepasbaarheid van de MatriXmethode vergeleken met de gedragstherapeutische benadering en exposure (CGT).

Het onderzoek is uitgevoerd in Mondhygiënistenpraktijk Elst bij 13 zorgvragers die allemaal aangaven last van tandartsangst te hebben. Ook hier is aangetoond dat één MatriXgesprek van gemiddeld 30 minuten tot positieve resultaten leidt. Ingrid MatriXcoachte de zorgvragers, Miriam paste CGT toe en zij behandelde als mondhygiëniste persoonlijk alle zorgvragers, in de stoel, na de gesprekken.

In 2011 heeft Martijn Kluitmans, student Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van één coachingsgesprek met de MatriXmethode en de beleving van de cliënt met AD(H)D. Deze ogenschijnlijk simpele techniek, mits zorgvuldig uitgevoerd, heeft grote toegevoegde waarde. De coaching vond plaats door een andere TP student die door Ingrid in 2 dagen getraind was om de methode toe te passen.

Tevens een bewijs dat de methode overdraagbaar is. Significant verschil is gemeten tijdens het onderzoek. De techniek is niet simpel, zorgvuldigheid in het stellen van vragen is essentieel. De cliënt kan deze, eenmaal ervaren, techniek zelf blijven toepassen. Hierdoor is voor deze doelgroep, de ADHD’er 18+, een laagdrempelig hulpmiddel ontwikkeld waarmee ze hun hoofd voortdurend blijven opruimen en informatie handig onthouden en weer terugvinden. Ze zijn daardoor niet blijvend afhankelijk van de hulpverlening.

In 2011 heeft Frodo Veldt, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij enkelvoudige angst voor dieren. Angsten voor honden, paarden, spinnen, vleermuizen en muizen zijn opgelost. Zestien mensen (kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen) zijn gemiddeld 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest van minimaal zes weken.  Er was een controlegroep van 16 mensen.

In 2011 heeft Sebastiaan Lichtenberg, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij rijangst. Zelf rijden, meerijangst, rijangst als gevolg van heftige ongelukken, tunnelangst etc. Een half miljoen mensen in Nederland durft de weg niet op. Een half miljoen mensen vermijdt de snelweg, tunnels, bruggen en viaducten. Deze cliënten met deze enkelvoudige angsten werden in één sessie van 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die in 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Ook dit is een praktijkgericht onderzoek geweest gedurende minimaal zes weken, met een controlegroep.

In 2011 heeft Petra Thelosen, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij faalangst bij jongeren, eindexamenklas van het VMBO. Vijf tot tien procent van de jongeren heeft last van faalangst. De angst is bij zestien jongeren in één sessie van gemiddeld 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door was door Ingrid Stoop. De methodiek van vragen stellen is daardoor ook bewezen overdraagbaar. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest waar gedurende minimaal zes weken gedegen onderzoek is gedaan met een controlegroep van zestien mensen.

Onderzoek over de effectiviteit van de MatriXmethode

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. Het is een proces, want de MatriXmethode is een oplossing voor diverse mentale problemen. De werking en effectiviteit van de MatriXmethode wordt op diverse manieren onderzocht.

De voortang is door Walter Franssen, projectleider van het MatriXmethode Instituut, beschreven.

Digiboek ontvangen?

Ontdek in één van de digiboeken de kracht van de eigen oplossing

Het ontstaan van de MatriXmethode

Bekijk waarom je een bewezen tool krijgt al sinds 1991 zo krachtig en effectief is.