Onderzoeken 2018-04-17T22:40:29+00:00

Onderzoek naar de effectiviteit van de MatriXmethode

In de afgelopen tijd zijn er enkele interessant onderzoeken geweest over de effectiviteit en toepasbaarheid van de MatriXmethode. Dit waren zowel ervaringsonderzoeken als marktonderzoeken.

De onderzoeken kun je hieronder bekijken en enkele ook downloaden.

Veel cliënten die zijn gecoacht met de MatriXmethode hebben anoniem een enquête ingevuld. Meer dan 250 personen hebben meegedaan. De meeste mensen zijn tussen de 10 en 20 minuten slechts éénmalig gecoacht, zonder te vertellen wat precies de oorzaak van het probleem was. Ondanks dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van de MatriXmethode aan.

Bekijk de anonieme onderzoeksresultaten
angst oplossen met de MatriXmethode

Er hebben 120 mensen anoniem deelgenomen aan het onderzoek over het effect van de MatriXmethode bij angstren, trauma’s en PTSS. Deze personen zijn slechts één keer gecoacht en gemiddeld 20 minuten. Bij bijna 95% heeft deze korte coaching al effect gehad, zonder dat de oorzaak of inhoud van het probleem verteld werd.

Bekijk de anonieme onderzoeksresultaten

Een document geschreven door 2 EMDR therapeuten en tevens MatriXcoaches. Zij vinden de MatriXmethode zo verrassend eenvoudig en hebben vanuit hun professionaliteit beschreven wat volgens hen de overeenkomsten en verschillen zijn.

Bekijk de verschillen tussen EMDR en de MatriXmethode
Hoogbegaafde kinderen/kinderen met hoogbegaafdheid

Evita van der Groep, studente PABO van de CHE te Ede deed in haar stage onderzoek onder een zevental kinderen met leerproblemen in de bovenbouw. Haar onderzoeksvraag spitste ze op “Hoe kan een leerkracht de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode?”

De leerkracht kan de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode door aandacht te geven aan de manier waarop het kind het beste leert. Dit is niet de strategie die de leerkracht of een methode aanbiedt, maar die van het kind zelf. Het is belangrijk om als leerkracht aandacht te geven aan de fase ‘storage’ binnen het proces van het opslaan van informatie. In deze fase worden de cognitieve strategieën toegepast. Wanneer deze niet passend zijn bij de persoon, verloopt het opslaan van informatie niet soepel.

Download het onderzoek

Dorinda van den Born, studeerde aan de CHE te Ede als PABO-student, heeft in haar afstudeerfase een onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de neurobiologie, de “positieve psychologie” en de MatriXmethode heeft zij kinderen in de onderbouw (groep 1/2) onderzocht en gemeten. Door middel van gebruik te maken van de competenties van het kind zelf, binnen het hele leerproces, komt het kind in de flow. En bekeken wordt op welke manier de leerkracht daar optimaal aan kan bijdragen.

Download het rapport

MatriXleerspel gebruiken

Aansluitend op haar afstuderen heeft zij haar praktische ideeën en ervaringen verwerkt in het MatriXleerspel. De ontwikkeling van dit spel heeft ze uitgetest in de praktijk.

Het zijn 35 praktische en makkelijk uitvoerbare les-ideeën. Het wordt ook succesvol ingezet in het onderwijsproject van onderwijspionier en gecertificeerd MatriXcoach Ine Lückner van basisschool de Passe Partout te Tegelen.

Bekijk het MatriXleerspel in de webwinkel

Cognitieve gedragstherapeut Miriam ten Broeke-Meeuwsen (Mondhygiënistenpraktijk Elst) heeft de toepasbaarheid van de MatriXmethode bij tandheelkundige verrichtingen centraal gezet. De scriptie gaat over een praktijkonderzoek naar de toepasbaarheid van de MatriXmethode vergeleken met de gedragstherapeutische benadering en exposure (CGT).

Het onderzoek is uitgevoerd in Mondhygiënistenpraktijk Elst bij 13 patiënten die allemaal aangaven last van tandartsangst te hebben. Ook hier is aangetoond dat één MatriXgesprek van gemiddeld 30 minuten tot positieve resultaten leidt. Ingrid MatriXcoachte de patiënten, Miriam paste CGT toe en zij behandelde als mondhygiëniste persoonlijk alle patiënten, in de stoel, na de gesprekken.

Download het onderzoek
leerproblemen oplossen

In 2011 heeft Martijn Kluitmans, student Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van één coachingsgesprek met de MatriXmethode en de beleving van de cliënt met AD(H)D. Deze ogenschijnlijk simpele techniek, mits zorgvuldig uitgevoerd, heeft grote toegevoegde waarde. De coaching vond plaats door een andere TP student die door Ingrid in 2 dagen getraind was om de methode toe te passen.

Tevens een bewijs dat de methode overdraagbaar is. Significant verschil is gemeten tijdens het onderzoek. De techniek is niet simpel, zorgvuldigheid in het stellen van vragen is essentieel. De cliënt kan deze, eenmaal ervaren, techniek zelf blijven toepassen. Hierdoor is voor deze doelgroep, de ADHD’er 18+, een laagdrempelig hulpmiddel ontwikkeld waarmee ze hun hoofd voortdurend blijven opruimen en informatie handig onthouden en weer terugvinden. Ze zijn daardoor niet blijvend afhankelijk van de hulpverlening.

Download het onderzoek

In 2011 heeft Frodo Veldt, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij enkelvoudige angst voor dieren. Angsten voor honden, paarden, spinnen, vleermuizen en muizen zijn opgelost. Zestien mensen (kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen) zijn gemiddeld 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest van minimaal zes weken.  Er was een controlegroep van 16 mensen.

Download het onderzoek

In 2011 heeft Sebastiaan Lichtenberg, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij rijangst. Zelf rijden, meerijangst, rijangst als gevolg van heftige ongelukken, tunnelangst etc. Een half miljoen mensen in Nederland durft de weg niet op. Een half miljoen mensen vermijdt de snelweg, tunnels, bruggen en viaducten. Deze cliënten met deze enkelvoudige angsten werden in één sessie van 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die in 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Ook dit is een praktijkgericht onderzoek geweest gedurende minimaal zes weken, met een controlegroep. Het onderzoek is hier te downloaden.

Download het onderzoek

In 2011 heeft Petra Thelosen, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij faalangst bij jongeren, eindexamenklas van het VMBO. Vijf tot tien procent van de jongeren heeft last van faalangst. De angst is bij zestien jongeren in één sessie van gemiddeld 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door was door Ingrid Stoop. De methodiek van vragen stellen is daardoor ook bewezen overdraagbaar. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest waar gedurende minimaal zes weken gedegen onderzoek is gedaan met een controlegroep van zestien mensen.

Download het onderzoek

Digiboek downloaden?

Gratis downloaden

(Online) training volgen?

Bekijken