Onderzoek naar de effectiviteit van de MatriXmethode

In de afgelopen tijd zijn er enkele interessant onderzoeken geweest over de effectiviteit en toepasbaarheid van de MatriXmethode. Dit waren zowel ervaringsonderzoeken als marktonderzoeken.

De onderzoeken kun je hieronder bekijken en enkele ook downloaden.

effectiviteit MatriXmethode onderzoek

Veel cliënten die zijn gecoacht met de MatriXmethode hebben anoniem een enquête ingevuld. Meer dan 250 personen hebben meegedaan. De meeste mensen zijn tussen de 10 en 20 minuten slechts éénmalig gecoacht, zonder te vertellen wat precies de oorzaak van het probleem was. Ondanks dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van de MatriXmethode aan.

Evita van der Groep, studente PABO van de CHE te Ede deed in haar stage onderzoek onder een zevental kinderen met leerproblemen in de bovenbouw. Haar onderzoeksvraag spitste ze op “Hoe kan een leerkracht de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode?”

De leerkracht kan de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode door aandacht te geven aan de manier waarop het kind het beste leert. Dit is niet de strategie die de leerkracht of een methode aanbiedt, maar die van het kind zelf. Het is belangrijk om als leerkracht aandacht te geven aan de fase ‘storage’ binnen het proces van het opslaan van informatie. In deze fase worden de cognitieve strategieën toegepast. Wanneer deze niet passend zijn bij de persoon, verloopt het opslaan van informatie niet soepel.

In 2011 heeft Martijn Kluitmans, student Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van één coachingsgesprek met de MatriXmethode en de beleving van de cliënt met AD(H)D. Deze ogenschijnlijk simpele techniek, mits zorgvuldig uitgevoerd, heeft grote toegevoegde waarde. De coaching vond plaats door een andere TP student die door Ingrid in 2 dagen getraind was om de methode toe te passen.

Tevens een bewijs dat de methode overdraagbaar is. Significant verschil is gemeten tijdens het onderzoek. De techniek is niet simpel, zorgvuldigheid in het stellen van vragen is essentieel. De cliënt kan deze, eenmaal ervaren, techniek zelf blijven toepassen. Hierdoor is voor deze doelgroep, de ADHD’er 18+, een laagdrempelig hulpmiddel ontwikkeld waarmee ze hun hoofd voortdurend blijven opruimen en informatie handig onthouden en weer terugvinden. Ze zijn daardoor niet blijvend afhankelijk van de hulpverlening.

In 2011 heeft Petra Thelosen, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij faalangst bij jongeren, eindexamenklas van het VMBO. Vijf tot tien procent van de jongeren heeft last van faalangst. De angst is bij zestien jongeren in één sessie van gemiddeld 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door was door Ingrid Stoop. De methodiek van vragen stellen is daardoor ook bewezen overdraagbaar. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest waar gedurende minimaal zes weken gedegen onderzoek is gedaan met een controlegroep van zestien mensen.

Digiboek downloaden?

(Online) training volgen?