Onderzoeken over de effectiviteit MatriXmethode bij o.a. leerproblemen

In de afgelopen tijd zijn er verschillende onderzoeken geweest over de effectiviteit en toepasbaarheid van de MatriXmethode. Dit waren zowel ervaringsonderzoeken als marktonderzoeken. 

Bekijk de onderzoeken over de effectiviteit van de MatriXmethode bij o.a. leerproblemen en informatie onthouden. Ook zijn de onderzoeken te ontvangen zonder kosten.

ervaringen matrixmethode
Effectiviteit MatriXmethode 5

Meer dan 250 personen die zijn geMatriXt hebben anoniem meegedaan met een enquête-onderzoek. Voor de meeste personen was een gesprek van 10 tot 20 minuten voldoende om het probleem op te lossen, zonder dat verteld werd wat de oorzaak van het probleem was. Ondanks dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, laat het de effectiviteit, snelheid en betrouwbaarheid van de MatriXmethode zien.

Evita van der Groep, studente PABO van de CHE te Ede deed in haar stage onderzoek onder een zevental kinderen met leerproblemen in de bovenbouw. Haar onderzoeksvraag spitste ze op “Hoe kan een leerkracht de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode?”

De leerkracht kan de kinderen in de bovenbouw begeleiden in het ontwikkelen van hun cognitieve strategieën met behulp van de MatriXmethode door aandacht te geven aan de manier waarop het kind het beste leert. Dit is niet de strategie die de leerkracht of een methode aanbiedt, maar die van het kind zelf. Het is belangrijk om als leerkracht aandacht te geven aan de fase ‘storage’ binnen het proces van het opslaan van informatie. In deze fase worden de cognitieve strategieën toegepast. Wanneer deze niet passend zijn bij de persoon, verloopt het opslaan van informatie niet soepel.

Dorinda van den Born, studeerde aan de CHE te Ede als PABO-student, heeft in haar afstudeerfase een onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de neurobiologie, de “positieve psychologie” en de MatriXmethode heeft zij kinderen in de onderbouw (groep 1/2) onderzocht en gemeten. Door middel van gebruik te maken van de competenties van het kind zelf, binnen het hele leerproces, komt het kind in de flow. En bekeken wordt op welke manier de leerkracht daar optimaal aan kan bijdragen.

MatriXleerspel gebruiken

Aansluitend op haar afstuderen heeft zij haar praktische ideeën en ervaringen verwerkt in het MatriXleerspel. De ontwikkeling van dit spel heeft ze uitgetest in de praktijk.

Het zijn 35 praktische en makkelijk uitvoerbare les-ideeën. Het wordt ook succesvol ingezet in het onderwijsproject van onderwijspionier en gecertificeerd MatriXcoach Ine Lückner van basisschool de Passe Partout te Tegelen.

In 2011 heeft Martijn Kluitmans, student Toegepaste Psychologie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van één coachingsgesprek met de MatriXmethode en de beleving van de cliënt met AD(H)D. Deze ogenschijnlijk simpele techniek, mits zorgvuldig uitgevoerd, heeft grote toegevoegde waarde. De coaching vond plaats door een andere TP student die door Ingrid in 2 dagen getraind was om de methode toe te passen.

Tevens een bewijs dat de methode overdraagbaar is. Significant verschil is gemeten tijdens het onderzoek. De techniek is niet simpel, zorgvuldigheid in het stellen van vragen is essentieel. De cliënt kan deze, eenmaal ervaren, techniek zelf blijven toepassen. Hierdoor is voor deze doelgroep, de ADHD’er 18+, een laagdrempelig hulpmiddel ontwikkeld waarmee ze hun hoofd voortdurend blijven opruimen en informatie handig onthouden en weer terugvinden. Ze zijn daardoor niet blijvend afhankelijk van de hulpverlening.

In 2011 heeft Petra Thelosen, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij faalangst bij jongeren, eindexamenklas van het VMBO. Vijf tot tien procent van de jongeren heeft last van faalangst. De angst is bij zestien jongeren in één sessie van gemiddeld 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door was door Ingrid Stoop. De methodiek van vragen stellen is daardoor ook bewezen overdraagbaar. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest waar gedurende minimaal zes weken gedegen onderzoek is gedaan met een controlegroep van zestien mensen.

Digiboek ontvangen?

Nieuwe inzichten krijgen?