Onderzoek naar de effectiviteit van de MatriXmethode

In de afgelopen tijd zijn er enkele interessant onderzoeken geweest over de effectiviteit en toepasbaarheid van de MatriXmethode. Dit waren zowel ervaringsonderzoeken als marktonderzoeken.

De onderzoeken kun je hieronder bekijken en enkele ook downloaden.

Effectiviteit MatriXmethode 5

Veel cliënten die zijn gecoacht met de MatriXmethode hebben anoniem een enquête ingevuld. Meer dan 250 personen hebben meegedaan. De meeste mensen zijn tussen de 10 en 20 minuten slechts éénmalig gecoacht, zonder te vertellen wat precies de oorzaak van het probleem was. Ondanks dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, geeft het wel de kwaliteit, snelheid en effectiviteit van de MatriXmethode aan.

angst oplossen met de MatriXmethode

Er hebben 120 mensen anoniem deelgenomen aan het onderzoek over het effect van de MatriXmethode bij angstren, trauma’s en PTSS. Deze personen zijn slechts één keer gecoacht en gemiddeld 20 minuten. Bij bijna 95% heeft deze korte coaching al effect gehad, zonder dat de oorzaak of inhoud van het probleem verteld werd.

Een document geschreven door 2 EMDR therapeuten en tevens MatriXcoaches. Zij vinden de MatriXmethode zo verrassend eenvoudig en hebben vanuit hun professionaliteit beschreven wat volgens hen de overeenkomsten en verschillen zijn.

Cognitieve gedragstherapeut Miriam ten Broeke-Meeuwsen (Mondhygiënistenpraktijk Elst) heeft de toepasbaarheid van de MatriXmethode bij tandheelkundige verrichtingen centraal gezet. De scriptie gaat over een praktijkonderzoek naar de toepasbaarheid van de MatriXmethode vergeleken met de gedragstherapeutische benadering en exposure (CGT).

Het onderzoek is uitgevoerd in Mondhygiënistenpraktijk Elst bij 13 zorgvragers die allemaal aangaven last van tandartsangst te hebben. Ook hier is aangetoond dat één MatriXgesprek van gemiddeld 30 minuten tot positieve resultaten leidt. Ingrid MatriXcoachte de zorgvragers, Miriam paste CGT toe en zij behandelde als mondhygiëniste persoonlijk alle zorgvragers, in de stoel, na de gesprekken.

In 2011 heeft Frodo Veldt, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij enkelvoudige angst voor dieren. Angsten voor honden, paarden, spinnen, vleermuizen en muizen zijn opgelost. Zestien mensen (kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen) zijn gemiddeld 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest van minimaal zes weken.  Er was een controlegroep van 16 mensen.

In 2011 heeft Sebastiaan Lichtenberg, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij rijangst. Zelf rijden, meerijangst, rijangst als gevolg van heftige ongelukken, tunnelangst etc. Een half miljoen mensen in Nederland durft de weg niet op. Een half miljoen mensen vermijdt de snelweg, tunnels, bruggen en viaducten. Deze cliënten met deze enkelvoudige angsten werden in één sessie van 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die in 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Ook dit is een praktijkgericht onderzoek geweest gedurende minimaal zes weken, met een controlegroep. Het onderzoek is hier te downloaden.

In 2011 heeft Petra Thelosen, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode bij faalangst bij jongeren, eindexamenklas van het VMBO. Vijf tot tien procent van de jongeren heeft last van faalangst. De angst is bij zestien jongeren in één sessie van gemiddeld 30 minuten gecoacht.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door was door Ingrid Stoop. De methodiek van vragen stellen is daardoor ook bewezen overdraagbaar. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest waar gedurende minimaal zes weken gedegen onderzoek is gedaan met een controlegroep van zestien mensen.

Digiboek over de MatriXmethode?

Nieuwe inzichten krijgen?