DNA – MatriXmethode Instituut

In dit document is het DNA van het MatriXmethode Instituut vastgelegd. Met onder andere de visie, de helden-missie en de filosofie.

Je kent ze wel, mensen die heel krachtig in het leven staan, zonder angsten en andere blokkades en belemmeringen. Onbevreesd pakken ze alles aan en maken eigen keuzes.

Wij gunnen dat iedereen met plezier de eigen weg bewandelt en zichzelf ontwikkelt. En we weten dat dit kan. Zonder herbelevingen, zonder vermoeiende, ellenlange gesprekken over de inhoud en trajecten of ander nodeloos gedoe.

Krijg de regie over de eigen mentale processen. Deze zelfbeschikking is namelijk niet zoek. De enige belemmeringen zijn de eigen denkprocessen die de gezonde processen in het hoofd verstoren.

Snel en subtiel

Wij maken ons er sterk voor dat zo veel mogelijk mensen de regie hebben over hun eigen denken en handelen. Met een krachtige aanpak waarmee individuen de regie over hun eigen hoofd gaan voeren: een veilige en snelle methode die al duizenden mensen heeft geholpen. Een manier waarbij de persoon zelf de inhoud van zijn verleden niet deelt. Een strategie waarmee iedereen op een subtiele, zachte manier verrassend snel en makkelijk afrekent met belemmerende herinneringen en doemscenario’s.

Wereldwijd helpen

Maar dat is niet genoeg. Want waarom zouden wij dat alleen zelf doen? Waarom zouden niet nóg meer mensen genieten van hun regie over hun eigen hoofd, laten afrekenen met belemmerende ervaringen uit het verleden? Precies. Daarom leiden we ook zo veel mogelijk mensen op. Zo kunnen alle andere onderwijsprofessionals, managers, hulpverleners en zorgverleners hun eigen missie om wereldwijd zo veel mogelijk mensen écht te helpen ook écht waarmaken.

Onze visie: voor iedereen, van iedereen

Met de MatriXmethode wordt iedereen (weer) regisseur over zijn eigen hoofd. Het is een gespreksmethode die dieper gaat dan het – zichtbare – gedrag. Het raakt de overtuigingen die ten grondslag liggen aan het gedrag. Daar moeten de veranderingen plaatsvinden om tot de enige juiste en blijvende oplossingen te komen.

Gedoe tussen de oren snel en blijvend oplossen

Jongeren die buiten de boot dreigen te vallen omdat ze het op school niet redden. Kinderen die moeite hebben met automatiseren van lesstof. Werknemers, managers en zelfstandigen die balanceren op het randje van een burn-out. Politieagenten, ambulancepersoneel, defensie en andere geüniformeerden die dagelijks kampen met traumatische gebeurtenissen: allemaal mensen met angsten, problemen met informatie onthouden, pijnklachten, emoties, trauma’s en volle hoofden.

MatriXmethode cirkel: oplossing bij psychische problemen

Zij hebben geen behoefte aan langdurige behandeltrajecten waarbij ze vooral veel over hun klachten praten. Ze willen snel van hun probleem af zodat ze weer prettig kunnen leven.

Iedereen op de wereld verdient het om baas te zijn over het eigen hoofd en eigen leven. Professionals in de hulpverlening, zorg, onderwijs, organisaties en ook ouders zorgen ervoor dat iedereen zelf 100% de eigen regie krijgt en houdt. Een MatriXprofessional helpt de ander, alle leeftijden en IQ’s, de eigen onbewuste, belemmerende strategie te ontdekken en te vervangen door een zelfgekozen strategie die problemen oplost. Mensen worden daardoor sterk en onafhankelijk.

Trainen van hbo-professionals

Wij trainen de MatriXmethode aan hbo-professionals die met mensen werken, zodat wereldwijd zo veel mogelijk mensen die zelfregie ontwikkelen. Zo kan iedereen de eigen mentale problemen preventief voorkomen en oplossen.

Wij gaan een langdurige relatie aan met de professionals die onze missie en visie onderstrepen. In hun rol als MatriXpractitioner nemen zij deel aan het MatriXmethode Community-platform waar zij de eigen kennis delen, verbreden en verdiepen. Ze werken optimaal samen om de missie nog krachtiger uit te voeren.

Onze fundamenten

Ons brein is een geweldig instrument waar we veel mee doen. Wanneer je begrijpt hoe het eigen hoofd werkt, los je problemen tussen de oren blijvend op en voorkom je nieuwe problemen.

Zelf handig informatie onthouden en terugvinden, rust in het hoofd creëren en onverklaarbare pijnklachten oplossen. Maar zeker ook emotionele herinneringen en toekomstige doemscenario’s verwerken zonder het verhaal te delen: dát maakt mensen sterk en onafhankelijk.

De kracht:

  1. Effectiviteit -De resultaten laten zien dat de aanpak blijvend werkt
  2. Beschikbaarheid -Wij maken de gesprekstechniek wereldwijd toegankelijk voor alle belangstellenden
  3. Zelfregie – Problemen tussen de oren lost iedereen zelf op zijn eigen manier op
  4. Toepasbaarheid – Iedereen kan de MatriXmethode leren gebruiken; de MatriXmethode is van iedereen

Onze kernwaarden:

  1. Assertief – We zetten vol overtuiging alle stappen voor onze missie
  2. Transparant -In onze omgang met elkaar en anderen zijn we open, eerlijk en congruent
  3. Functioneel – Onze communicatie over de aanpak is concreet en praktisch toepasbaar
  4. Oprecht – Onze samenwerking is eerlijk, respectvol en integer
  5. Open-minded -We staan open voor nieuwe doelgroepen, informatie en inzichten

Digiboek ontvangen?

Krijg inzichten om baas te worden over al het gedoe tussen de oren.

Over de MatriXmethode

Ontdek waarom de persoon zelf altijd zelf de eigen, krachtige oplossing heeft.