DNA-handboek MatriXmethode Instituut

In dit handboek is het DNA van het MatriXmethode Instituut vastgelegd. Met onder andere de visie, de helden-missie en de filosofie.

Ontstaan

Ingrid Stoop wilde altijd weten hoe iets is ontstaan. Toen de zoon van Ingrid moeite had met het onthouden van informatie, vroeg zij zich af hoe ze dit kon verbeteren. Op deze manier is de MatriXmethode ontstaan. Met de MatriXmethode kan iedereen (weer) regisseur over zijn eigen hoofd worden. Het is een gespreksmethode die dieper gaat dan het – zichtbare – gedrag. Het raakt de overtuigingen die ten grondslag liggen aan het gedrag. Dáár moeten de veranderingen plaatsvinden om tot duurzame oplossingen te komen.

Mentale problemen snel en duurzaam oplossen

Jongeren die buiten de boot dreigen te vallen omdat ze het op school niet redden, kinderen die moeite hebben met automatiseren van lesstof, werknemers met werkdruk, managers en zelfstandigen die balanceren op het randje van een burn-out, politieagenten, ambulancepersoneel, defensie en andere geüniformeerden die dagelijks kampen met traumatische gebeurtenissen, allemaal mensen met angsten, problemen met informatie onthouden, trauma’s en volle hoofden.

Cirkel MatriXmethode voor mentale probemen

Zij hebben geen behoefte aan lange behandeltrajecten waarbij ze vooral veel over hun klachten praten in plaats van ermee aan de slag te gaan. Ze willen snel van hun probleem af zodat ze weer prettig kunnen leven.

Onze visie

Iedereen op de wereld verdient het om baas te zijn over het eigen hoofd en eigen leven. Professionals in de hulpverlening, zorg, onderwijs, organisaties en ook ouders worden begeleiders zodat de persoon zelf 100% de eigen regie krijgt en behoudt. Mensen worden daardoor onafhankelijk van anderen.

Onze Helden-missie

Elke dag strijden wij voor het behalen van onze missie: Al het gedoe de wereld uit door het eigen hoofd zelf te regisseren. Mensen gaan naar anderen voor oplossingen van eigen mentale en leerproblemen. Wij trainen de MatriXmethode aan HBO professionals die met mensen werken zodat wereldwijd iedereen de zelfregie ontwikkelt en zo eigen mentale problemen preventief voorkomt en oplost.

Onze filosofie

‘Zo doen wij het hier’. Ons brein is een geweldig instrument waar we veel mee doen. Wanneer iedereen leert hoe het eigen hoofd werkt, worden problemen tussen de oren voorkomen en/of blijvend opgelost.

Zelf handig informatie onthouden en terugvinden, rust in het hoofd creëren, onverklaarbare pijnklachten oplossen, emotionele herinneringen en toekomstige doemscenario’s verwerken zonder het verhaal te delen; dát maakt mensen onafhankelijk van anderen.

HERO-Powers:

  1. Effectiviteit – Door het delen van resultaten uit de markt is zichtbaar dat de aanpak blijvend werkt.
  2. Beschikbaarheid – Wij maken de gesprekstechniek wereldwijd toegankelijk voor alle belangstellenden.
  3. Zelfregie – Problemen tussen de oren lost iedereen zelf op de eigen manier op.
  4. Toepasbaarheid – De MatriXmethode is van ons allemaal.

Kernwaarden:

  1. Assertief – We ondernemen actief, zelfbewust en zelfverzekerd stappen om onze missie te bekrachtigen.
  2. Transparant – In onze omgang met elkaar en anderen zijn we open, eerlijk en congruent.
  3. Functioneel – De communicatie naar onze doel- groepen is concreet en praktisch toepasbaar.
  4. Oprecht – Onze samenwerking is respectvol en integer.
  5. Open-minded – In ons denken en handelen staan we open voor nieuwe markten, informatie en verhalen.

Digiboek gratis ontvangen?

Krijg inzichten om informatie handiger te onthouden.

Ervaringen en resultaten bekijken?

Ontdek de kracht en effectiviteit bij het beter onthouden van informatie.