Overeenkomsten en verschillen tussen EMDR en de MatriXmethode

Er komen zo nu en dan vragen binnen over wat de verschillen en overeenkomsten zijn met EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing). Beide methoden hebben als doel om trauma’s op te lossen, maar toch zijn er duidelijke verschillen.

De overeenkomsten en verschillen vind je in de video en de uitgeschreven tekst.

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapeutische interventie-techniek ontwikkeld door Francine Shapiro eind jaren ’80. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten.

Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo’n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer). Soms worden ook links-rechtsgeluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechtsaanrakingen op de knieën (‘tappen’).

Wat is de MatriXmethode?

Een concrete coachings-techniek,  interventie, ontwikkeld door Ingrid Stoop in 1991 na het volgen van diverse opleidingen, trainingen en vooral honderden coachingsgesprekken. Het biedt een oplossing voor de volgende mentale belemmeringen: moeite met informatie onthouden, een vol hoofd, angsten (zowel gebeurtenissen in de toekomst als in het verleden), trauma’s, emoties en onverklaarbare (pijn)klachten.

Cirkel MatriXmethode voor mentale probemen

Daarbij ontdekt de persoon zelf altijd de eigen oplossing, zonder protocol, dossier en (heftige) herbeleving. De interne processen, de strategieën van het zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken worden op de eigen manier denkbeeldig geneutraliseerd. Bij zowel gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd als gebeurtenissen die mogelijk in de toekomst gaan gebeuren.

De eigen strategie van de eigen beleving wordt geneutraliseerd en vervangen. De MatriXprofessional stelt open vragen, de cliënt heeft optimale focus en concentratie. Zonder afleiding, hulpmiddelen of protocol.

Bekijk ook het ervaringsverhaal na het toepassen van EMDR en vervolgens de MatriXmethode:

Toepasbaarheid

Net als bij de MatriXmethode wordt EMDR gebruikt bij klachten die gepaard gaan met vermijdingsdrang, trauma’s, somberheid en/of gevoelens van angst, schuld etc. Deze klachten kunnen te maken hebben met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen in het hier en nu, ook als die reactie niet adequaat is. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere zaken die veel invloed hebben op iemands leven zoals pesterijen of angst voor bijvoorbeeld honden.

De MatriXmethode wordt ook ingezet bij momenten die mogelijk in de toekomst gaan gebeuren (dus preventief).

Start en duur van sessie

Bij EMDR zal de therapeut kort in kaart brengen wat de achtergrond van de klacht is. Dit in tegenstelling tot de MatriXmethode, waarbij er geen informatie m.b.t. de achtergrond nodig is. Ook is het niet nodig de klacht te bespreken.

Beide methodes zijn kortdurend (1 tot 4 bijeenkomsten). Interventies met de MatriXmethode zijn meestal tussen 5 en 15 minuten per ongewenst fragment. Vervolgafspraken worden gemaakt wanneer er meerdere hulpvragen zijn.

Een EMDR-sessie kan lang duren (soms wel anderhalf tot twee uur lang). De sessie wordt soms vergeleken met een rit in de achtbaan. Het karretje gaat van start, maar vooraf is niet bekend hoe lang de rit wordt en welke loopings en curves doorlopen moeten worden.

De MatriX-sessies zijn kort vanwege de concentratie en de focus van de cliënt op één fragment tegelijk. Vaak maximaal één tot twee interventies van een fragment. Dit duurt nooit langer dan één uur.

Positief beeld versterken

In beide methodes wordt er gebruik gemaakt van een positief/prettig beeld dat door de cliënt zelf met de betreffende methode nog eens wordt versterkt. Bij EMDR vindt dit plaats voorafgaand aan de eigenlijke sessie om zo een “veilige plek” te hebben waar de cliënt op kan terugvallen als de sessie te heftig is.

Bij de MatriXmethode wordt dit aan het eind van de sessie toegepast om de cliënt met een positief gevoel/beeld te laten eindigen.

SUD-score

In beide methodes wordt er gebruik gemaakt van de SUD-score (Subjective Units of Disturbance score), waarbij zowel aan het begin als aan het eind van de sessie gevraagd wordt naar de ervaring van de gebeurtenis/klacht op een schaal van 0 tot 10.

Beelden

EMDR gaat uit van beelden. De cliënt wordt gevraagd om te denken aan een beeld dat de klacht representeert. Soms kan worden gevraagd om het beginbeeld te tekenen. Vervolgens zal de therapeut vragen om aan het krachtigste beeld van de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende gedachten en gevoelens.

In combinatie met een afleidende stimulus (bijvoorbeeld de bewegende hand of een koptelefoon met pieptonen links en rechts) zal het verwerkingsproces gestart worden. Vanuit dit beginbeeld komen andere beelden, die belangrijk zijn in het verwerkingsproces, bij de cliënt naar boven.

Na ongeveer 15 seconden wordt de cliënt gevraagd om aan te geven welk beeld (en eventueel bijhorende gedachte/gevoel) ervaren wordt. De cliënt krijgt de opdracht om bij het beeld te blijven en zich erop te focussen. Dan wordt direct de afleidende stimulus weer ingezet.

Anders dan bij de MatriXmethode wordt bij EMDR inhoudelijk niet ingegaan op de beelden: ze blijven zoals ze zijn. Na 15 seconden, als de afleidende stimulus stopt, wordt in de meeste gevallen (vanuit het onderbewuste) weer een ander beeld gepresenteerd, waar de cliënt zich volledig op richt. Zo komt een hele reeks van beelden voorbij.

Bij de MatriXmethode wordt, in het nu, de focus gebracht naar één fragment, een milliseconde van de situatie, waar zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken allemaal een rol kunnen spelen. Bij EMDR wordt in het begin van de EMDR-sessie (voorgesprek) gevraagd naar het detail wat het krachtigst is. Bij de MatriXmethode zijn dat de constante vragen die steeds weer gesteld worden gedurende de sessie.

Verleden, heden, toekomst

Bij EMDR zal de therapeut eerst aan de slag gaan met het ontkrachten van beelden van een gebeurtenis uit het verleden. En vervolgens in de laatste fase zal er gekeken worden naar eventuele angsten voor de toekomst.

Dit in tegenstelling tot de MatriXmethode waarbij ook toekomstige fragmenten als uitgangspunt kunnen dienen. De cliënt bepaalt en houdt de regie.

Praktijkervaring

Een cliënt die beide methodes heeft ervaren gaf aan de MatriXmethode prettiger te vinden, omdat ze zelf actiever bij het proces betrokken was (bijvoorbeeld door iets op te ruimen, of schoon te maken). Ook had ze het gevoel meer de regie in eigen hand te hebben. Ze kon immers kiezen met welke beleving (geluid, beeld, gedachte, geur, smaak of gevoel) ze aan de slag wilde gaan. Ook sprak het haar aan dat het een snelle methode is en er geen (heftige) herbeleving plaatsvindt.

Wat maakt dat de therapieën werken?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek geweest naar de werking van EMDR. De meest aannemelijke verklaring is dat het natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd wordt. Door iemand tegelijkertijd twee taken te laten uitvoeren die elk aandacht vragen, wordt het werkgeheugen als het ware overbelast. Dit heeft als gevolg dat de levendigheid van de herinnering minder wordt en daarmee vervaagt.

Bij de MatriXmethode wordt de levendigheid van de herinnering (zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken) geneutraliseerd/ontladen. Hier is echter een meer actieve rol voor de cliënt weggelegd die (met concentratie op de eigen binnenwereld) aan het werk gaat met de beelden/geluiden/gevoelens en gedachten die de hulpvraag oproepen.

Bij beide methodes wordt gebruik gemaakt van informatie die vanuit het onderbewuste (op symbolisch niveau) wordt aangedragen. Bij de MatriXmethode wordt het een bewust fragment en een bewuste actie om het zelf te ‘onttriggeren’.

Conclusie

De methodes worden voor dezelfde ingangsklachten gebruikt, ook worden meervoudige angsten behandeld. Beide methodes werken aan het verminderen van de lading die de ingangsklacht oproept.

Bij de MatriXmethode is de lading eraf. Verder zijn de methodes heel verschillend: bij de MatriXmethode heeft de cliënt een actievere rol en stuurt zelf het proces. Beide methodes hebben bewezen een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het verwerken van emoties.


Bronnen:
1. www.emdr.nl
2. www.cruciaalggz.nl
3. Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing
4. Handboek EMDR, Ad de Jongh en Erik ten Broeke
5. De MatriXmethode, Ingrid Stoop

 

Beschikbare onderzoeken

Ontdek de werking en kracht van de MatriXmethode.

Digiboek kosteloos ontvangen

Diverse digiboeken, verbluffende inzichten.