Kennisverbreding voor MatriXprofessionals

  • Intervisie in de regio

Iedere MatriXprofessional in elke regio heeft toegang tot intervisie-bijeenkomsten. In Nederland zijn de intervisiegroepen ingedeeld in 5 regio’s, namelijk Noord, Zuid, Midden, Oost en West.

Door zelf het initiatief te nemen of aan te sluiten bij een groep in jouw regio houd je de MatriXkennis op peil. Alle beschikbare intervisies vind je in de MatriXmethode Community.

Let op: de intervisies zijn alleen zichtbaar als je al ingelogd bent in de community. Log eerst in en selecteer vervolgens jouw regio.

  • Noord-Nederland

  • Zuid-Nederland

  • Midden-Nederland

  • Oost-Nederland

  • West-Nederland