De effectiviteit van de MatriXmethode bij dierenangst

In 2011 heeft Frodo Veldt, student Toegepaste Psychologie van Fontys Hogeschool in Eindhoven onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coachen met de MatriXmethode. Daarbij ging het over enkelvoudige angst voor:

  • Honden
  • Paarden
  • Spinnen
  • Vleermuizen
  • Muizen

In totaal zijn 16 mensen (kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen) zijn gemiddeld 30 minuten gecoacht met de MatriXmethode.

De coaching vond plaats door een andere student, die 2 dagen getraind was door Ingrid Stoop. Dit betekent dat de methode goed is aan te leren door professionals met een HBO-niveau. Het zijn praktijkgerichte onderzoeken geweest van minimaal 6 weken. Er was een controlegroep van 16 mensen.