Korte training van de MatriXmethode om mentale problemen op te lossen.

Interesse in méér werkgeluk en betere resultaten?

De MatriXmethode is een veilige behandelmethodiek uit Nederland, ontwikkeld door Ingrid Stoop. En al sinds 1991 in ontwikkeling.

Op dit moment zitten we in een traject waarbij de MatriXmethode evidence based wordt.

Geïnteresseerd in het MatriXprogramma voor de POH-GGZ?

In de video deelt de huisarts Abed in Barneveld samen met de POH-GGZ Adrie van der Wijst en twee patiënten hun resultaten. De wachtlijst en het aantal doorverwijzingen zijn aanzienlijk verkort.

Wij beloven al jaren dat vaak slechts enkele gesprekken voldoende zijn om van mentaal gedoe af te komen. Nu vertellen de huisarts, POH-GGZ en patiënten het zelf ook: