de training en effectiviteit van de matrixmethhode