Hoe ver is het wetenschappelijk onderzoek en wanneer komen de resultaten over de MatriXmethode?

We hadden gehoopt dat we in de maand december 2019 al de resultaten mochten publiceren van het onderzoek naar de MatriXmethode, maar het is ingewikkelder dan we van tevoren hadden ingeschat.

De elementen van het wetenschappelijk onderzoek

Ik neem je even mee aan de hand van de informatie die wij hebben en die wij met onze beperkte kennis van de wetenschap snappen. Als je naar de MatriXmethode kijkt, de ontwikkelingen, de groei en de theoretische kaders, hebben we de afgelopen 10 jaar een flinke groei door gemaakt. Dat heeft ons erg veel energie en geduld gekost, maar we staan nu op een keerpunt.

Als je kijkt naar het pad om evidenced based te worden heb je grofweg vier stadia:

  1. Pseudo-wetenschappelijk: zij die de MatriXmethode interessant vinden en een positief beeld er van hebben geloven aan de hand van de resultaten dat het werkt. Dat hebben we al vanaf het begin want vanaf het begin zijn er al mooie resultaten. De wereld om ons heen blijft sceptisch. Om maar een metafoor te gebruiken: we staan daarmee op de begane grond van ons huis; wij zien elkaar en de wereld ziet ons als ze door het raampje willen kijken.
  2. Hypothetisch: een onderzoeksvraag die nog niet bewezen is. We hebben wel al 8 onderzoeken op hbo-niveau, 4 kwalitatief (meningen en ervaringen) en 4 kwantitatief waarbij de resultaten gemeten zijn tegen een meetlat en het statistisch pakket SPSS heeft de resultaten gevalideerd van een minimale groep (16 onderzoekpersonen en 16 personen in de controlegroep). We hebben daarmee in ieder geval bewezen dat we niet op een bezemsteel rondvliegen en dat onze aanpak de moeite waard is om verder te bestuderen. Voor de wereld om ons heen die evidence based producten eist is dat nog lang niet genoeg. We staan daarmee wel halverwege op de trap naar de eerste verdieping .
  3. Theoretisch wetenschappelijk: het is de verzameling van relevante theorieën, ideeën en modellen uit de psychologie waar de werkzame componenten van de MatriXmethode theoretisch aan getoetst moet worden. Onze data zijn dan verzameld, geanalyseerd, onderzocht en onafhankelijk en objectief getoetst. Een basisbeschrijving in de wetenschappelijke wereld bestaat. We staan op de eerste verdieping.
  4. Empirisch bewezen (evidence based): dit is de eerste trede van de trap naar de tweede verdieping. De moeilijkheid is natuurlijk dat de MatriXmethode 5 aspectgebieden kent en dat elk gebied al een onderzoek waard is om er een uitspraak over te kunnen doen. Of de MatriXmethode evidence based is? Dan moet je alle aspectgebieden evidence based onderzoeken. Een evidence based onderzoek kan minimaal één tot meerdere jaren duren en met verschillende meetinstrumenten (effectmetingen na interventies met een vragenlijst tot en met MRI-metingen). Kortom als de wereld vraagt om effectieve interventietechnieken en de wetenschap zich schoorvoetend open stelt, zijn we de komende 20 jaar nog met heel interessante onderzoeken bezig.

In gesprek

In december is er nog een gesprek geweest met de assistent-professor die het onderzoek leidt en dat heeft geleid tot de volgende status en verwachtingen:

De onderzoekster, de Masterstudent Rieteke heeft het afgelopen jaar een grondige studie gemaakt over het theoretisch wetenschappelijke kader en toetsing van de MatriXmethode daaraan. Zij levert een aantal deelonderzoeken op.

Het eerste deelonderzoek is getiteld “Is de MatriXmethode gereed voor erkenning”? Aan de hand van het door ons beschikbaar gestelde materiaal (o.a. trainershandleiding en cursistenboek) en de websiteis een analyse gemaakt in  materiaal voldoet aan de gestelde criteria voor erkenning als goed beschreven en uitvoerbare interventie.

Het tweede deelonderzoek is een systematisch literatuuronderzoek en is getiteld “De wetenschappelijke duiding en onderbouwing van de MatriXmethode”. In dit onderzoek wordt o.a. een systematische vergelijking gedaan tussen de MatriXmethode en de volgende evidence-based interventies: EMDR, Imagery Rescripting en de  ACT.

Haar laatste deelonderzoek doet zij in het kader van haar masterscriptie. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze en de volgens de ontwikkelaar en MatriXpractioners werkzame elementen van de Matrixmethode bij de verwerking van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden.

Omdat de eerste twee deelonderzoeken inhoudelijk diep ingaan over de werkzame elementen van de MatriXmethode en objectief getoetst is met het softwarepakket ROCK, zal opleveren van het scriptieverslag voor de zomer afgerond zijn (zo is de verwachting). Daarmee levert ze een gedegen fundament op voor alle toekomstige ontwikkelingen en onderzoeksvragen; het theoretisch wetenschappelijk kader.

Evidence based

Wat de onderzoekster oplevert is een onderwijsproduct, een theoretisch wetenschappelijk kader waar je de boer mee op kunt. Het is nog niet evidence based dus de deuren gaan nog niet overal open. Met name niet bij die partijen die dichtgetimmerd zijn met protocollen die drijven op evidence based onderzoek. De resultaten van hun aanpak hoeven niet goed te zijn, wat telt is dat ze binnen de protocollen werken en daarmee altijd ingedekt zijn.

Waar staan wij dan nu?

Om maar in de metafoor te blijven; we staan daarmee wel op de eerste verdieping voor ons grote raam met panorama-view. Wij hebben nu een ander zicht op de wereld dan op de begane grond en de wereld ziet ons als ze de moeite nemen om in onze richting te kijken. De wereld om ons heen is wel zoekende, de hectiek wordt steeds groter, de mensen komen steeds meer in de knel, oplossingen in meer van hetzelfde werken onvoldoende, het is dweilen met de kraan open en de wal keert ooit het schip. Kortom we zien beweging en organisaties moeten wat.

Met dit rapport kunnen we de wereld in van vakbladen, belangenverenigingen, ziektekostenverzekeraars die serieuze experimenten aan durven en wetenschappers die meer willen weten.

We kunnen in gesprek gaan met de wereld met het rapport op tafel in plaats van mensen te overtuigen met verhalen en voorbeeld-coachings. Omdat we zelf meer uitzicht hebben, zullen we ook eerder worden opgemerkt door de wereld om ons heen.

Universiteit Utrecht

Met het rapport gaan we na de zomer van 2020 ook met Universiteiten in gesprek. De huidige onderzoeksleider zal ons daarbij ondersteunen.

Je snapt nu dat we maar één aspect-gebied per keer kunnen laten onderzoeken. Omdat we zo effectief en snel zijn met trauma’s neutraliseren, is dit een mooie eerstvolgende stap.

Diverse mentale problemen

Parallelle evidence based onderzoeken zijn goed mogelijk (hoofd opruimen, informatie handiger onthouden, individuele SOLK-klachten zoals tinnitus of chronische pijnen, emotionele onderwerpen (zoals emoties bij het constateren van ernstige ziektes, sneller herstellen van operaties et cetera). Er zijn subsidiemogelijkheden voor onderzoeken en de wereld zit te wachten op aanpakken die een hoger rendement opleveren en minder kosten dan wat er nu is. Aanpakken die uitgaan van eigen regie en zelfredzaamheid, aanpakken die ook preventief werken en niet alleen maar curatief waarmee de snel druppelende kraan een stuk dicht gedraaid kan worden..

Denk maar eens bij jezelf welke onderwerpen door meer dan 100.000 mensen beleefd worden en een grote maatschappelijke kostenpost zijn. Het is allemaal mogelijk omdat we binnen afzienbare tijd een gedegen fundamentele en wetenschappelijke beschrijving hebben.

Het MatriXmethode Instituut wordt steeds bekender en groter. Ik houd me bezig met alles wat achter de schermen gebeurt, zoals accreditaties, rapporten en onderzoeken. Altijd met onze missie in het achterhoofd: “Al het gedoe de wereld uit door het hoofd zelf te regisseren”.

Walter FranssenWalter Franssen, Projectleider MatriXmethode