Er worden veel oplossingen aangeboden om oorsuizen (tinnitus) te behandelen. Vaak zijn deze slechts tijdelijk effectief en maakt men afhankelijk. Bijvoorbeeld het gehoorapparaat: deze moet men altijd bij zich hebben om beter te horen. Maar als iemand zelf weet hoe oorsuizen aan te pakken, dan is dat veel handiger.

Het behandelen van oorsuizen met de MatriXmethode

Oorsuizen/tinnitus zit vaak (eigenlijk altijd) tussen de oren. Als dat niet direct duidelijk is, dan is de aanpak ervan vaak een bekende: je gaat naar de huisarts, deze geeft tips, medicatie of een verwijzing naar het ziekenhuis.

Als er daadwerkelijke gehoorschade is, een medische oorzaak dus, dan ben je in het ziekenhuis op het juist adres. Maar als het tussen de oren zit, dan is de oplossing van de huisarts zijn oplossing en niet jouw oplossing.

Want als het gaat om gedoe tussen de oren, zoals stress, dan heeft de persoon met het probleem daar altijd zelf de oplossing voor. Alleen de weg daarnaartoe is vaak niet bekend. Met de MatriXmethode ontdekt de persoon zelf de oplossing binnen een (kort) gesprek.

Het effect na 4 weken

Veel mensen willen weten of de MatriXmethode ook werkt op lange termijn. Bij ieder mentaal probleem (dus ook tinnitus) is het belangrijk dat de persoon zelf altijd de regie heeft over het eigen hoofd. Als een probleem weer terug (lijkt) te komen, dan is het aan de persoon zelf om hier iets mee te doen.

Het is net zoals bij autorijden: een nieuwe auto werkt perfect, maar na een tijdje is er onderhoud nodig. Een wiel moet vervangen worden, er moet benzine bij, de olie moet ververst worden. Logisch, maar noodzakelijk.

Dat is de MatriXmethode ook: als het probleem terug lijkt te komen, wordt er op de eigen manier wat aan gedaan. Iedereen heeft immers zelf een eigen hoofd en de eigen oplossing. Een soort APK voor het eigen hoofd door zelf aan knoppen te draaien in het eigen hoofd.

“Oorsuizen zit vaak tussen de oren. En daar heeft de persoon met het probleem altijd zelf de oplossing voor.”

Zijn ervaring deelt hij zelf

Terug gekomen van vakantie deelt hij zijn ervaring na het behandelen van oorsuizen (tinnitus). Dat was slechts één gesprek. Ben had er al jaren last van en vertelde in een eerdere video hoe zijn eerste ervaring was na het MatriXgesprek. Is hij terug bij af en heeft hij weer zijn gehoorapparaat nodig na 4 weken?

“Ik wil altijd weten hoe iets is ontstaan en waarom het werkt. Misschien dat ik daarom dokter wilde worden. Dat is er niet van gekomen, ik kwam terecht in het bankwezen. Toen mijn moeder op jonge leeftijd ziek werd, ben ik alsnog de medische kant opgegaan. Nu ben ik een soort ‘mentale dokter’.

Ik ben gefascineerd geraakt door de processen die zich in het hoofd afspelen. Door veel mensen te MatriXen en vragen te stellen, heb ik de kracht van de mind leren kennen. Die is ongekend! Bij het oplossen en genezen van alle soorten problemen tussen de oren, zoals tinnitus en (S)OLK.”

Ingrid Stoop, MatriXmethode Instituut

Zelf verbluffende resultaten krijgen?

Wil je anderen met gedoe tussen de oren ook helpen binnen slechts één gesprek?