Wil je taboes of langdurig ingesleten overtuigingen? De MatriXmethode is bedacht en ontwikkeld door Ingrid Stoop. Het is een effectieve, zeer krachtige gesprekstechniek met blijvend resultaat.

Reorganisaties of veranderingen

Dat komt goed van pas tijden reorganisaties of wanneer binnen een organisatie veranderingen worden doorgevoerd. Denk aan het onderwijs, maar ook de zorg en media/omroepland. Want het valt zwaar en lijkt soms riskant om de inhoud van je zorgen prijs te geven. Als bedrijfsarts en coach wil en moet ik hiermee discreet omgaan. MatriXcoaching is zeer krachtig, juist omdat inhoud niet wordt prijsgegeven.

Eigen oplossing

Jijzelf als persoon staat centraal, met jouw eigen oplossingen, die je volledig voor je zelf kan houden. Dat houdt ook in dat je werkgever niet geïnformeerd kan worden over de inhoud van de coaching gesprekken. Heel prettig en veilig. Nog een voordeel is dat de coaching gesprekken energie opleveren. Omdat je je eigen processen gebruikt als uitgangspunt, is er geen huiswerk nodig. En daarna leer je om het zelf te doen.

Kom je binnen een organisatie veel weerstand tegen, als werknemer of werkgever? Neemt het ziekteverzuim toe? Merk je dat werknemers, ouders en jeugd zich afwenden van  geboden hulp?

Coaching op maat

Als bedrijfsarts en MatriXcoach bied ik coaching op maat, waarbij het mooie is dat de begeleiding 1 tot maximaal 3 consulten is. Daarna kan de gecoachte persoon het zelf . Tevens bied ik workshops voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld een workshop ‘hoofd opruimen’. In een veilige setting kun je werken aan een nieuwe beleving, een frisse start. Talent en inzet komt hierin echt tot zijn recht en dat geeft nieuwe, eigen energie.

Wil je meer weten? Stuur me een mail: wendel@12support.nl.

Communicatie is de sleutel in mijn carrière: de voornaamste boodschap die ik wil communiceren is dat mensen een een keuze hebben, ongeacht dat ze een ziekte hebben of gezond, jong, oud, te dik, te mager, sportief of depressief zijn. Ze hebben een keuze waar het hun leven betreft, ze kunnen hun eigen script schrijven, ongeacht hun omstandigheden.

Ik vind enkele hulpmiddelen voor het communiceren van deze boodschap in mijn dagelijkse werk als adviseur / arts op het gebied van arbeidsgeneeskunde en als MatriXcoach: op individueel niveau, maar ook en vooral op organisatieniveau.

Wendel SlingerlandWendel Slingerland, Bedrijfsarts-adviseur