Leer kinderen HOE te leren

De wereld is onrustig. Ik maak me zorgen om onze kinderen. Er schijnt een school te zijn waar leerlingen eten en drinken krijgen omdat dat thuis niet vanzelfsprekend is. Ze hebben honger.

De directeur kon het niet meer aanzien. Hij zorgt nu dus náást het lesgeven ook nog op een andere manier voor deze kwetsbare kinderen.

Er komen wel hulpverleners naar school om te praten, maar de kinderen houden hun mond dicht, want als ze vertellen over thuis, kan dat tegen hen gaan werken.

Ze zijn loyaal aan hun ouders, wat er ook gebeurt. Soms komen de hulpverleners hun afspraken niet na. Omdat ze andere prioriteiten hebben. Ongelooflijk.

Ik vraag me vaak af waar al het beschikbare geld eigenlijk naar toe gaat. Naar de kinderen toch? Om ze goed onderwijs te geven en ze te laten leren zodat ze een mooie toekomst tegemoet gaan.

Helaas gaat dit dus niet op voor elk kind. Ik kan me zo voorstellen dat er veel kinderen zijn die ‘s avonds lastig in slaap komen…

Kinderen leren niet HOE te leren

Er is nog iets waar ik me zorgen over maak. Iets wat van toepassing is op bijna elke school: kinderen leren niet HOE te leren. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze urenlang in de klas zitten en zelfstandig geconcentreerd werken. Dat is een onmogelijke opgave!

Daar zijn ze ten eerste veel te energiek en levendig voor. Laat ze lekker leren door te bewegen. Stampen met hun voeten, klappen hun handen, hinkelen van 1 tot 10 en letters schrijven in de zandbak.

De belangrijkste vraag voor ieder kind: HOE onthoud je informatie?

Ten tweede weten ze niet wat er in hun hoofd gebeurt en hoe ze informatie kunnen onthouden. Dat is wat ik bedoel met leren HOE te leren. Ontdek hoe je hoofd werkt.

In je hoofd gebeurt het

In je hoofd gebeurt het. Daar heeft alles een plek in het lange termijn geheugen. Tenminste, als je informatie onthoudt. Onthoud je iets niet, dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Het ene oor in, het andere oor weer uit. En dat is lastig…

Vooral wanneer je net op school zit en de basis moet leggen voor taal, rekenen, memoriseren, automatiseren en alles wat je daarna nog gaat leren. Een stevige basis is onontbeerlijk. Het is een fundament. Zo worden huizen ook gebouwd: eerst het fundament, daarna de rest.

Zonder basis kun je nergens op terugvallen, heb je geen referentiekader, herken je niets (of met veel moeite).

Weten hoe je hoofd werkt is nodig om te kunnen leren

Neem nou Chinees. Als je de tekens niet kent, is het lastig lezen en herkennen. Maar eigenlijk geldt hetzelfde voor kinderen die gaan leren lezen.

Ze zien voor het eerst letters, tekens die ze niet kennen, en moeten deze gaan onthouden en herkennen. Hiervoor is het belangrijk dat ze leren HOE hun hoofd werkt, hoe nieuwe informatie in het lange termijn geheugen komt.

Van opnemen naar verwerken naar opslaan naar gebruiken. Daar heeft elk kind een min of meer eigen (autonome) manier voor. Zodra het kind zich hiervan bewust is, kan hij deze inzetten om adequaat te leren.

Leer kinderen HOE te leren met de MatriXmethode

Ik kan het niet aanzien dat zoveel kinderen niet mee kunnen komen op school. Het onderwijs pakt mijn noodkreet niet op. Al 21 jaar help ik kinderen HOE te leren. Gelukkig heb ik veel onderwijsprofessionals getraind.

Zij hebben dezelfde drive als ik: kinderen helpen door leerproblemen te voorkomen of op te lossen. Kinderen moeten (weer) de regie over hun eigen hoofd en hun eigen leerprocessen krijgen! En dat is veel makkelijker te realiseren dan men denkt.

Met mijn MatriXmethode kan elk kind binnen een half uur leren memoriseren en automatiseren. Noodzakelijk voor het leren van het alfabet bijvoorbeeld, of tafels, of het complexe klokkijken.

Ik nodig je van harte uit om deze video te bekijken! Hierin laat Juf Nanja zien hoe de kinderen uit haar klas hun hoofd ervaren en tekenen.

Indrukwekkend, niet?

Minstens 20% van alle kinderen heeft problemen met taal, rekenen, klokkijken en concentratie. Met deze eenvoudige en concrete trainingen leer je kinderen HOE te leren in plaats van WAT te leren. Hierdoor ontdekken ze hun eigen leerstrategieën en worden (weer) regisseur van hun eigen hoofd. Het is een techniek die snel, blijvend resultaat oplevert.

Wil je ervoor zorgen dat dit soort leerproblemen van het kind worden opgelost en voorkomen?  Wacht dan niet en volg meteen een online training in het MatriXleerplein!

P.S.: Naast ouders en het onderwijs zijn er ook online trainingen speciaal voor de grootouders en het kind zelf. 

“Ik wil altijd weten hoe iets is ontstaan en waarom het werkt. Misschien dat ik daarom dokter wilde worden. Dat is er niet van gekomen, ik kwam terecht in het bankwezen. Toen mijn moeder op jonge leeftijd ziek werd, ben ik alsnog de medische kant opgegaan. Ik heb orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd. Later werd ik gegrepen door NLP.

Ik ben gefascineerd geraakt door de processen die zich in het hoofd afspelen. Door veel mensen te coachen en vragen te stellen, heb ik de kracht van de mind leren kennen. Die is ongekend!”

Ingrid Stoop, MatriXmethode Instituut